Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  IsraŽl, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?  Links:

 
Media:  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons! 

Wie is Jezus Christus?

Jezus is de Zoon van God, die hemel en aarde geschapen heeft, Hij is zelfs als Persoon naar ons toegekomen! Hij leefde hier een zeer indrukwekkende leven op aarde. Rondreizende genezende en verkondiger van de goede boodschap. Maar Zijn dood is nog veel indrukwekkender, de Zoon van God is namelijk als eerste en enige opgestaan uit de dood!

Hij leeft! Als we in de Bijbel Johannes 3: 16 lezen dan staat daar: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Dit is het Evangelie!

Jezus is dus meer dan een figuur die eens leefde! Hij is onze Middelaar en Hogepriester.

Niemand heeft grotere dingen gedaan voor ons dan Hij! Jezus heeft ons namelijk vrijgekocht van alle zonden, en ons verzoend met de Vader! Door Jezus Christus mogen wij eeuwig leven! Dat is immers onze boodschap die wij willen uitdragen aan de wereld. Hij heeft gezegd in Openbaring 3: 20: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij."
Dat betekent, als je Hem aangenomen hebt als jou Heer en Heiland, je niet meer verloren zult gaan, en voor de eeuwigheid gered bent!

Ieder mens maakt uiteraard zijn eigen keuze, de vraag is wat jij ermee doet, dit is nou zo'n moment om daar even bij stil te staan. Je bent geboren omdat dat Gods wil was, Hij heeft jou geschapen met een speciaal doel voor jou, dat heet; een plan met jou leven. Niemand kan iets verborgen houden voor Hem, Hij heeft het allerbeste met jou voor en Hij houdt van jou!

Maar zonder Jezus in je leven, zul ook jij helaas jou doel missen. De Here Jezus is naar ons toegekomen en heeft al onze zonden (de foute dingen die wij gedaan hebben in ons leven, hoe oud je ook bent!) gedragen aan het kruis op Golgotha, alle bewijzen die tegen ons zijn, van al onze zonden, zijn weggedaan door het bloed van Jezus. Er is immers geen aanklacht meer door Jezus Christus!

Jezus heeft voor ons de hoogste prijs met Zijn eigen leven betaald! Hij heeft het allemaal volbracht voor jou, door Zijn werk zijn wij gerechtvaardigd! Het kost ons niets, dat is nou genade!
Ook al is er in de wereld van alles te koop, de genade van de Here Jezus Christus zeer zeker niet, je kunt dat niet even "kopen!" Zijn genade voor ons, is niet goedkoop geweest! Toen Hij riep aan het kruis op Golgotha: "Het is volbracht!"

Vergeet niet dat Hij jou heeft uitgekozen en niet andersom.
Het is goed om daar even bij stil te staan.

Wij zijn vrij van alle oordeel en schuld!
Alle dank en glorie aan Jezus!

Trouwens wat heb je te verliezen, de keuze is aan jou, wees blij dat je nog leeft en kunt kiezen voor Jezus vandaag!

Want een ieder van ons, kan door de genade van Jezus, eeuwig leven ontvangen! Als jij dat ook wilt kun je het zondaarsgebed bidden, nodig Jezus uit om in je hart te komen, door hier op te klikken.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3: 18

Laat je daarna dopen door, algehele onderdompeling, (waterdoop) in het water, je zal zien dat het je leven voorgoed zal veranderen, in ieder geval zul je geen spijt hebben van je keuze! Het is namelijk de allerbeste keuze, die je als mens kunt maken in jou leven! Je bent dan gered voor de eeuwigheid! Wees de Here dankbaar dat Hij ook jou uitgekozen heeft!

Zoek daarna een goede gemeente op, waarover Jezus Christus gesproken wordt, en waar de Bijbel het beslissende gezag is, zo zorg je ervoor dat je niet alleen blijft, maar samen met de broeders en zusters van jou gemeente, de Here Jezus mag loven en prijzen.

Praat dagelijks met de Here Jezus en leef vanaf nu elke dag met en vůůr Hem! God legt dan Zijn wil in je hart en schrijft in je verstand. Dan krijg je alleen maar zin in datgene dat God wil dat je voor Hem doet, en lees als het mogelijk is, in je Bijbel elke dag. Want met ťťn offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.
HebreeŽn 10: 14

Heb je geen Bijbel? Klik dan hier voor een online Statenvertaling.

Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen vervalsen. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Galaten 1: 6 - 8 SV1657


Zestal ChickTraktaten die in het Nederlands te lezen zijn.
Met dank aan Chick Publications USA:


De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
2 Petrus 3: 9 SV

Heeft u vragen of zit u ergens mee, schroom dan niet om een mailtje te sturen naar: info@dmsnijverdal.nl

Wij doen niet aan donaties, hier is alles gratis,
geef het daarom zoveel mogelijk door!

Google vertaler / translator:
- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Member of the Kingdom of God --
--- Drukfouten voorbehouden ---
---- 20 jaar op het internet ----
-- info@dmsnijverdal.nl --