Welkom op de startpagina van De Morgenster Nijverdal


Bolwerken en Fundamenten, vertaald uit het Engels "Exposing bitter root strongholds" - door: Gert Wolff
Zie de Engelstalige website:

www.shilohplace.org

Nabewerking door: Alex BONTDEKKEN VAN DIEPLIGGENDE- EN BITTERE BOLWERKEN.

Siloh Place Ministries

Auteur / Author: Jack Frost

P.O. Box 5
Conway, SC 29526
e-mail: silohplace@juno.com
website: http://www.shilohplace.org/


INHOUDSOPGAVE:
HOOFDSTUK: TITEL:

1: HET ONTDEKKEN VAN BOLWERKEN

2: DE FUNDAMENTEN VAN BOLWERKEN

3: DE MOTOR ACHTER BOLWERKEN

4: VERKEERDE GELOOFSPATRONEN DIE DOOR BOLWERKEN ONTSTAAN

5: HET NEERHALEN VAN BOLWERKEN

6: HET STERVENSPROCES VAN BOLWERKEN


Hoofdstuk: 1

Het ontdekken van BOLWERKEN.

Vandaag begint uw werk: Het waarschuwen van de volken en koninkrijken van deze wereld. In overeenstemming met Mijn woorden, die u doorgeeft, zal Ik enkelen omverwerpen en verwoesten. In hun plaats zal Ik anderen opbouwen en goed verzorgen, zodat zij groot en machtig worden. (Jeremia 1: 10)

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barriŤres tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.
(2 KorintiŽrs 10: 4 - 5)

Uit: The Message.
We gebruiken onze krachtige gereedschappen van God om verdraaide filosofieŽn te ontmantelen, en opgeworpen barriŤres tegen de waarheid van God te slopen, en elke losse gedachte, emotie, en opwelling in te passen in de structuur van het leven dat door Christus is geschapen.

INLEIDING:

Het kan gevaarlijk zijn om over verwonding te praten. De kans bestaat dat iemand zich meer op zijn eigen pijn richt dan op de mogelijkheid dat God hem kan genezen. Hierdoor kan een "slachtoffer" rol ontstaan die er voor zorgt dat je gaat geloven dat anderen de oorzaak van al jou problemen zijn. Je bent niet gericht op schuld en verwijten maar op oorzaak en gevolg.
Je moet te allen tijde op het Kruis gericht blijven.

Het is niet de bedoeling dat bolwerken extra aandacht krijgen of dat je ze belangrijker gaat vinden. Je geeft ze aandacht om je er bewust van te maken dat ze een halsstarrige invloed op je leven hebben. Het doel is ze aan het licht te brengen zodat je gaat begrijpen hoe diep bolwerken in je geworteld zijn en hoe ze het leven van God van je stelen, hoe je ze effectief kunt doden om daarna het opgestane leven met Christus te leren binnen gaan.

Uit recente studies blijkt dat:

58% - van de Amerikanen en Europeanen lichte- tot matige geestelijke gezondheidsproblemen hebben:
24% - hebben matige- tot ernstige geestelijke gezondheidsproblemen:
82% - van het land is emotioneel ongezond.

Tekenen van onvolwassen- en emotioneel ongezond gedrag zijn:

* ik gerichtheid;
* altijd bezig zijn met wat je fijn vindt;
* leven in een droom- of fantasie wereld;
* neiging tot vernietigendgedrag;
* onverantwoordelijkheid;
* negeren van de gevolgen van je daden;
*gebrek aan zelfdiscipline;
* chronische depressie;
* fobieŽn;
* verslavingen;
* niet kunnen regelen;
* verdraaide werkelijkheidszin;
* overbezorgdheid;
* verdeeld gedrag;
* dwangmatig gedrag;
* constante relatieproblemen;
* verstoord gedrag - "vertrouwd niet, praat niet, voelt niet."

De meeste van deze kenmerken geven aan dat een persoon een tekort aan liefde in zijn of haar leven heeft meegekregen. Misschien is er tijdens hun leven wel van ze gehouden, maar de liefde werd verkeerd uitgedrukt zodat het niet voldeed aan dat wat zij nodig hadden en daardoor bleven ze achter met een verwonding. Verwonding blokkeert het vermogen van een persoon om liefde te kunnen ontvangen of te geven. Energie en emotionele- en lichamelijke hulpbronnen worden er door weg geroofd. Er wordt door mensen soms zoveel tijd en energie besteed aan het vechten tegen pijn of het zich verschuilen achter de muren van zelfbescherming zodat er niets meer over is voor zijn eigen gezin of voor anderen..

"Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte geen goede". Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt.
Waar het hart van vol van is loopt de mond van over. (Lucas 6: 43 - 45)

Goed fruit, goede wortels! - Slecht fruit, slechte wortels!

Je positie in Christus: "Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware helemaal opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen."
(2 KorintiŽrs 5: 17)

Je ervaring in Christus: "Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen.
Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan we steeds meer op Hem lijken." (2 KorintiŽrs 3: 18)

Het onkruid tussen het graan principe:

"Laat het toe dat zowel het graan als het onkruid samen opgroeien tot de oogst." MatteŁs 13: 24 - 30
Voorbeeld: Stel je voor dat er een jungle opgroeit midden in een woestijn in het Midden Oosten.

"Iedere plant die niet door mijn Vader is geplant, zal worden uitgetrokken." (MatteŁs 15: 13)

De kracht van het vlees:

"Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel. Want ik doe niet wat ik graag wil. Nee ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij." (Romeinen 7: 15, 19, 20)

Oorzaak: veel van je problemen beginnen met een negatieve of afbrekend denken!

"Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen." (Jakobus 1: 14)

Gevolg: negatief denken brengt zonde voort.

"Die slechte verlangens brengen u tot slechte daden; en de straf die u daar tenslotte voor krijgt, is de dood." (Jakobus 1: 15)

"De verzoeking om ons in het kwade te begeven komt enkel en alleen vanuit onszelf. We zijn aan niemand iets schuldig dan aan ons wellustig, verleidelijk oplaaien van onze eigen begeerte." Begeerte wordt bevrucht en krijgt een baby: Dat is dus de ZONDE! (Jakobus 1: 14, 15 - The Message)

De bron van de meeste van onze relatieproblemen zien we in Jakobus:

"Maar hoe komt het dan dat u altijd ruzie maakt en vecht? Omdat er slechte verlangens in u zijn, die u daartoe aanzetten."
(Jakobus 4: 1)

De invloed van het vlees is veel sterker dan de kracht van de duivel in het verhinderen van je geestelijke groei en volwassenheid. satan is reeds een verslagen vijand. Zijn enige kracht ligt in de mogelijkheid om je te misleiden. Meer kracht en autoriteit heb je niet nodig om volwassen op te groeien in de Heer. Wel heb je meer licht nodig! Het is nodig dat er meer waarheid in die gebieden komt waar je nog niet de gehoorzaamheid aan Christus in je leven bemerkt.

Oorzaken van relatieproblemen:

1) Verwonding: -------------------------------------------------------- Spreuken 17: 22 ; 18: 14 ; 18: 8

2) Negatieve denkpatronen: --------------------------- Spreuken 23: 7a ; Job 3: 25 ; Hosea 2: 5

3) Zonde: -------------------------------------- Romeinen 7: 17 ; Jakobus 1: 14, 15 ; Jakobus 4, 1

4) Duisternis: ---------------------------------------------------------------- 1 Johannes 1: 5 - 7 ; 2: 10, 11

5) Het demonisch koninkrijk: ------------------------------- Handelingen 10: 38 ; EfeziŽrs 6: 12

WAT ZIJN BOLWERKEN?

"Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barriŤres tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus."
(2 KorintiŽrs 10: 4 - 5)

"Overpeinzing" of "verbeelding" van het menselijk denken. In de Griekse grondtekst, is de betekenis van deze woorden; "redeneringen, gedachten, en verbeeldingen, die voorrang in je gedachten hebben en zodoende je gedrag bepalen."

In de tijd van de Bijbel, was een BOLWERK opgebouwd uit muren en verdedigingswerken om je te beschermen tegen de vijand. Meestal werden ze op een heuvel gebouwd zodat aanvallers omhoog moesten klimmen om het fort te bereiken. Soms bestond het bolwerk uit een hol of spelonk op een bergkam of in een bergwand. Ook waren het soms steden als een fort opgebouwd of versterkte dorpen zodat ze de vijand konden tegenhouden. Vijandelijke indringers bouwden katapulten om kogels tegen de muren en door gaten te slingeren om zodoende een zwakke plek te vinden. Ook werden er wel vuurballen binnen de muren geslingerd om verwoesting en vernieling te veroorzaken.

DEFINITIES VAN BOLWERKEN:

"Allerlei leugengedachten die haaks staan op wat God over Zichzelf heeft geopenbaard." - Mike Bickle

"Verdedigingswerken van je denken." - Francis Frangipane

"Gewoonte patronen van je denken." - John Sandford

KENMERKEN VAN BOLWERKEN:

* Bolwerken zijn gedragsstructuren van je denken die zich in het gebied van je ziel, denken, wil, emoties, en persoonlijkheid voordoen. Als ze in je ziel verscholen zitten hebben ze de mogelijkheid om de negatieve gedachtenpatronen van je leven te beÔnvloeden.

* Bolwerken zijn gewoonte leugens die je in het diepst van je wezen hebt gekoesterd. Ze zijn gebouwd op een fundament van leugens en halve waarheden. Het is een vesting van denken geworden dat de manier van reageren op de waarheid van Gods karakter binnenin je, beÔnvloedt.

* Bolwerken zijn geestelijke verdedigingswerken van denken waarin demonische invloeden zich kunnen verschuilen en bescherming vinden. Elk gebied van duisternis in je gedachten vormt een openstaande deur voor demonische activiteit. satan beweegt zich in de duisternis. God beweegt Zich in het licht.

* Bolwerken verheffen zich boven de kennis van God en verlenen zodoende een veilige plek aan demonische krachten om van daaruit je denken, wil, emoties, en persoonlijkheid te kunnen beÔnvloeden.
* Bolwerken zijn de verkeerde motieven of gedragingen die het wandelen in het vlees van een persoon beschermen of verdedigen.

* Bolwerken kunnen je ziel zo ongemerkt voorliegen dat je het niet eens als zonde herkent maar bestempelt als: "Zo ben ik toch altijd al geweest. Zo is mijn familie nu eenmaal.
Het is mijn culturele of etnische achtergrond. Waarom zou ik anders zijn?"

* Bolwerken kunnen een persoon er van weerhouden om tot bekering te komen en de Heer zodanig te zoeken dat Hij de vertrouwde manier in denken of omgaan met emotie,
in hem breken kan.

* Bolwerken hebben een zieke kern, of centrum, net zoals een steenpuist op iemands lichaam. Van hieruit, kunnen ze met kromme gedachten en emoties je hele ziel besmetten.

Jezus zei in Johannes 14: 30, " .... de satan heeft niets aan Mij." Jezus had geen verborgen leugens, verkeerd gedrag, onzuivere motieven of verkeerde gewoonten die de satan als openstaande deur zou kunnen gebruiken om zo Zijn leven te beÔnvloeden.

"Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort." (Johannes 3: 6)

GEWOONTE:

Definitie: Een handeling die je zo vaak herhaalt zodat het vanzelf gaat.

Telkens wanneer je iets doet wordt er niet steeds opnieuw een wilsbesluit genomen.

* Gewoonten "leven" hun eigen leven.
* Gewoonten worden gevormd door een reeks keuzes waardoor de gewoonte ontstaat.
* Gewoonten hebben eigen "stemmen" en praten alsmaar tegen je.
* Niet alle gewoonten zijn van nature demonisch.

Je bent geschapen naar Gods beeld en hebt de mogelijkheid om dat in je tot stand te laten komen door een reeks keuzes te maken.
Voorbeelden: koffie, frisdranken, thee, sigaretten, suiker, ijs, of allerlei voedsel.

"Gewoonten zijn krachtige factoren in je leven .....
In wezen is je karakter een product van je gewoonten."

Zoals het gezegde luidt:

"Zaai een gedachte, oogst een daad;
zaai een daad, oogst een gewoonte;
zaai een gewoonte, oogst een karakter;
zaai een karakter, oogst een bestemming."

Steven Covey: "The Seven Habits of Highly Effective People".

HET DOEL ACHTER GEESTELIJKE BOLWERKEN:

* Ze brengen negatieve gedachten voort om je te blokkeren in het geven of ontvangen van liefde.

* Ze beperken je kennis van God.

* Ze kunnen je verblinden waardoor je goed en kwaad niet meer uit elkaar kunt houden.

* Ze vormen je norm besef en hoe je anderen waardeert en behandelt.

* Ze zetten de prioriteiten in je leven op z'n kop.

* Ze blokkeren je in het ontvangen van de waarheid en erin te wandelen.

* Ze zorgen ervoor dat je moeilijk objectief kunt blijven als je naar de zwakke plekken kijkt van je verkeerde gevoelens en emoties.

* Ze geven negatieve berichten door aan je ziel.

* Ze dwingen je ertoe om negatieve conclusies te trekken, uit hoe je met mensen omgaat.

*Ze dwingen je ertoe die dingen te doen die je niet wilt doen. (Romeinen 7: 15, 19, 20)

Als er steeds maar weer gedachten in je naar boven komen van angst, onzekerheid, ongeloof, twijfel, lust, controle, fanatisme, onrust, bitterheid, wrok, kritiek, onvergevingsgezindheid, of zich herhalende zonde, dan begint er zich een sterk misleidend vast gedachte patroon in je op te bouwen dat vergelijkbaar is met een verdedigingswerk. Het is duidelijk dat de reactie van je vlees dan vanzelfsprekend voortkomt vanuit deze gedachtenpatronen die in je opgebouwd zijn.

Zolang deze gewoonte leugens niet zijn "blootgelegd, uitgerukt, omvergeworpen, en vernietigd," zal het moeilijk zijn om in de Geest te wandelen en de aanwezigheid van Christus in dat deel van je leven te zien werken.

GOD VERANDERT JE HART, JIJ KRUISIGT JE GEWOONTES!

Om je van bolwerken los te rukken moet je een aanvallende houding aannemen!

God verandert je hart! Jij verandert je gewoontes!

"Alle mensen zijn leugenaars ....." (Psalm 116: 11)

"Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit weten hoe slecht het is!" (Jeremia 17: 9)

"Wie kent elke zonde? Vergeef mij ook mijn onbewuste zonden. Ik ben Uw dienaar, Here. Bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar Uw wil leven en zal ik niet zondigen." (Psalm 19: 13 - 14)

ARROGANTE ZONDEN:

"Zijn die zonden die je belijdt als je veronderstelt dat je gedrag wel acceptabel genoeg voor God is, in feite beledig je Hem er echter mee. God vergeeft je deze zonden niet voordat je er weloverwogen voor kiest jezelf te verootmoedigen en Hem uitnodigt om je karakter en motieven te onderzoeken." - Derek Prince.

Je hebt geen idee hoe vaak je daden, motieven, en woorden worden beÔnvloed door trots, ijdelheid, controle, of door het verlangen om door anderen te worden geaccepteerd dan wel lief gevonden te worden. Vaak is het niet je bewuste denken dat je daden en woorden bepaald.
Heel vaak word je beÔnvloed door "de geest van je denken", of je onbewuste denken.

Het negatieve denken in je leven blokkeert de liefde van God en de mogelijkheid om van anderen te houden dan wel liefde van hen te ontvangen. Het blijkt uit studies dat 80% van de gemiddelde persoon negatief denkt en 20% positief. God is liefde en God is licht. Zijn denken is altijd positief.

satan is de aanklager en een leugenaar. Zijn denken is altijd negatief. Zelfs als 51% van je denken overhelt naar de negatieve kant, hebben bolwerken te veel invloed in je leven.
Ze roven je geloof, energie, en krachtbronnen. En je hebt daardoor weinig meer over om aan anderen te geven.

VERNIEUW JE DENKEN:

Je bewuste denken maakt 12% uit van je daden en zienswijze. "U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt U ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt." (Romeinen 12: 2)

VERNIEUW "DE GEEST VAN JE DENKEN:"

Je onbewuste denken maakt 88% uit van je daden en zienswijze.

" .... Moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft zuiver en goed.
Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren." (EfeziŽrs 4: 22 - 24)


Hoofdstuk 2

DE FUNDAMENTEN VAN BOLWERKEN:

"Hoe haalt u het in uw hoofd Mij "Here" te noemen? U doet niet eens wat Ik u zeg. Ieder die naar Mij komt luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop." (Lucas 6: 46 - 49)

Er zijn heel wat Christenen die erg volwassen schijnen te zijn in veel gebieden van hun leven. Echter wanneer er beproevingen, aanvechtingen, of stormachtige omstandigheden komen zie je ineens dat ze er op een negatieve manier op reageren. Laten we eens gaan kijken naar de fundamentele opbouw van bolwerken zodat we die zaken nader aan het licht kunnen brengen die misschien wel jarenlang in de duisternis van je ziel verborgen zijn geweest.

GEWOONTE BOLWERKEN ZIJN IN JE GEVORMD:

1) BOLWERKEN KUNNEN GENERATIE OP GENERATIE DOORWERKEN VANWEGE DE ONGERECHTIGHEID VAN DE VOORVADEREN:

" ..... die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten." (Exodus 20: 5 ; 34: 7 ; Numeri 14: 18 ; Deuteronomium 5: 9)

Elke daad van gehoorzaamheid die jij doet werkt door in je kinderen. Maar het is ook zo dat elke daad van ongehoorzaamheid in hen doorwerkt. Telkens als je de keus maakt om in het licht te wandelen zal het je kinderen beÔnvloeden en telkens als je de keus maakt om in de duisternis te wandelen zal dat ook je kinderen beÔnvloeden.

Vaak zijn bolwerken van binnen opgebouwd tijdens het wonen in je ouderlijk huis. Het kan zijn dat er geen duidelijke verwonding is, toch zie je wanneer je volwassen bent dezelfde zondige en afbrekende levensstijl van je voorvaderen bij jezelf terug.

Voorbeelden: Wellust in de ogen van mannen:

Een duidelijk gemis aan de behoefte om tederheid te geven of te ontvangen.

Een persoon die zijn emoties niet toont en alleen vanuit zijn verstand leeft.

2) BOLWERKEN KUNNEN VAN BINNEN ZIJN ONTSTAAN DOOR DIEPE PIJN OF VERWONDING DIE JE HEBT OPGELOPEN:

"Een verslagen geest zal het gebeente doen opdrogen." (Spreuken 17: 22) Statenvertaling

" ..... maar een verslagen geest, wie zal die opheffen?" (Spreuken 18: 14) Statenvertaling

"Wees niet bang; u zult niet langer in schande leven. Aan de schande van uw jeugd en de zorgen van uw weduwschap zal niet meer worden gedacht."
Want de Here heeft u uit uw verdriet omhoog getrokken - als een jonge vrouw, verstoten door haar echtgenoot. (Jesaja 54: 4 - 6)

Je eerdere ervaringen met relaties hebben je geleerd bepaalde conclusies in het leven te trekken.
Deze relaties kunnen je beoordelingssysteem over dat wat je als goed of fout ziet hebben beÔnvloed. Ze kunnen bepalen hoe je voortaan omgaat met mensen, zelfs met God.
Het kan de manier van omgaan met je familie verstoren.
Je gaat het leven en anderen bekijken op de manier zoals anderen jou hebben behandeld.

Voorbeelden:

Verborgen pijn resulteert in:
Vermaak zoeken zodat je vlees wordt bevredigd. Het zoeken van liefde en acceptatie juist op de verkeerde plekken. Zekerheid vinden door te controleren, domineren, intimideren, of manipuleren. Dit helpt je om je angst en onzekerheid voor mensen te verdrijven en je te bewegen in die gebieden waar je je goed voelt.

3) BOLWERKEN KUNNEN JE EEN SCHEEF BEELD VAN LIEFDE GEVEN - HOE JE LIEFDE DAN WEL AFWIJZING ERVAART:

"Uw zoon zal een wildebras worden, een vrijbuiter! Hij zal zich veel vijanden maken en zijn hele familie trotseren." (Genesis 16: 12 ; 25: 18)

Je bent geschapen naar Gods beeld. God is liefde. God is licht. God is een relatie gericht wezen. Jij bent ook geschapen om lief te hebben en relaties te onderhouden. Je bent ervoor geschapen dat liefde door elke vezel van je wezen zal trekken. Je bent bedoeld om liefde te ontvangen zodat je gedurende je leven diezelfde liefde weer door zal kunnen gaan geven aan anderen.

Als je de "liefde" die jij hebt gekregen verkeerd hebt vertaald, laat dat vaak een verwonding achter. Vaak drukken ouders hun liefde uit door dingen voor je te doen, in plaats van het geven liefde vanuit het hart door woorden en aanraking. Dit kan er de oorzaak van zijn dat het een verborgen boosheid in je achterlaat omdat je ervaart dat je niet die liefde hebt ontvangen waarvoor je geschapen bent. Het kan je kijk, op personen met autoriteit of God de Vader, verstoren.

Voorbeelden: Dat een vader altijd maar moet werken om de financiŽle eindjes van het gezin aan elkaar te knopen, kan een kind opvatten als zou hij geen liefde voor hem hebben.
Een zieke baby die overgaat van de baarmoeder naar een couveuse kan hierdoor een verwonding van verlatenheid of afwijzing oplopen.

Doordat ouders meer tijd aan de nieuwe baby of aan een gehandicapt kind besteden kan dit door de andere kinderen als verwerping worden ervaren.
Het kan zijn dat ze dit ervaren alsof iedereen belangrijker is dan zij.

4) BOLWERKEN KUNNEN IN JE ONTSTAAN DOOR VEROORDELING, OF DE INNERLIJKE GELOFTEN DIE JE AAN ANDEREN, JEZELF, OF AAN GOD HEBT AFGELEGD:

"Zij beloven dingen die zij toch niet van plan zijn te doen. Daarom zullen hun vonnissen onder hen opschieten als giftig onkruid in de voren van een akker." (Hosea 10: 4)

Telkens als jij een persoon veroordeeld vanuit een diepe verwonding of teleurstelling, slaat het altijd op ťťn of andere vorm op jezelf terug. Dit is de wet van zaaien en oogsten. Tegenover elke actie staat een dezelfde tegenovergestelde reactie. Je zult dit nog duidelijker in het volgende hoofdstuk gaan inzien.

Voorbeelden: Misschien heeft een jongen of een meisje je heel erg pijn gedaan en heb je tegen jezelf gezegd, "Zo laat ik me nooit meer door wie dan ook op deze manier pijn doen." Op dat moment verhard je je tegenover al de mannen of vrouwen die je later in je leven ontmoet. Het kan z'n invloed hebben op de relatie met je echtgenoot.
Dikwijls veroordelen mensen God omdat Hij niet trouw is aan Zijn Woord. Dit kan zich voordoen wanneer er iemand voor de genezing van een geliefde bidt, maar deze persoon toch sterft.
Het kan zijn dat jij, toen je klein was, je ouders veroordeelt hebt vanwege het feit dat ze je financieel niet tegemoet kwamen of hun beloften niet nakwamen. Nu je volwassen bent, geloof je niet dat anderen je zullen helpen of dat God je in je nood tegemoet zal komen.

5) BOLWERKEN KUNNEN IN JE ONTSTAAN DOOR DE WOORDEN DIE MENSEN OVER JE UITSPREKEN:

"Op de tong liggen zowel dood als leven; wie aan ťťn van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. Naar de woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd; ze glijden zachtjes naar binnen en zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders." (Spreuken 18: 21)

Er is een zachte gevoelige plek in een persoon die door woorden kan worden doorboord. Het kan je jaren daarna nog besmetten. Woorden kunnen zijn zoals een spoortraject dat je gedoemd bent om je verdere leven te volgen. Het lijkt wel of ze van nature profetisch zijn, in het bijzonder de woorden van je vader of moeder. In de loop van je leven wil je misschien enkele van deze afbrekende patronen, die aan deze woorden gevolg hebben gegeven veranderen, maar dat lijkt haast onmogelijk hoe hard je het ook probeert. Het lijkt wel of je niet uit dat oude karrespoor kan komen om een nieuwe richting te gaan volgen.

Voorbeelden: Als een man steeds door zijn moeder is bekritiseerd, kan het zijn dat hij z'n hele leven probeert om eer en erkenning van een vrouw probeert te winnen.

Een vader reageert uit boosheid, "Jij doet nooit iets goed! Wat is er toch met jou?" Het kan er voor gaan zorgen dat iemand zich lomp en een hopeloze dwaas gaat voelen. Het lijkt erop dat ze overal door falen achtervolgd worden of ze worden erg "gedreven" in hun doen en laten om zodoende te laten zien dat hun vader het fout deed.

Ook zegt een vader soms, "Waar je ook aan begint je maakt het nooit af." Hierdoor kan een persoon een "banenloper" worden. Hij of zij heeft de ene baan na de andere.

6) BOLWERKEN KUNNEN WORDEN GEVORMD DOOR EEN VERKEERDE LEER OF VERKEERD ONDERWIJS:

"Zij eren Hem voor de schijn. De wetten en regels die ze de mensen opleggen, komen niet van God. U houdt vast aan de traditie, maar aan Gods opdracht denkt u niet." (Marcus 7: 7 - 8)

"Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun filosofieŽn en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die filosofieŽn zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus." (Kolossenzen 2: 8)

Ieder onderwijs dat de Geest van Christus niet laat zien, kan een gemeenschappelijk bolwerk worden. De Geest van Christus is genade, barmhartigheid, erbarmende liefde, zachtmoedig, en nederig van hart. Hij bracht altijd geborgenheid en beurde mensen op en zorgde er voor dat ze zich nooit veroordeeld voelden. Hij toonde waardering en prees degenen die verschopt en verstoten werden door de religieuze "goede" mensen.
Hij vond dat iemand het niet steeds maar goed hoefde te doen. Ze hoefden niet te voldoen aan een lijst van strenge regels om door Hem te worden geliefd en geaccepteerd. Hij zag zonde niet door de vingers, maar liet de mensen weten dat de Vader niet boos was op hen vanwege hun zonde. Hij hield van hen zoals ze waren, hierdoor zouden ze juist naar de Vader worden aangetrokken.

Een "gezamenlijk bolwerk", is een bepaalde manier van denken, voelen, of gedragen wat een groep als "waar" aanneemt. Het bouwt zich gedachte voor gedachte in je op, totdat het de leugen of misleiding als waarheid aanneemt.
Hitler zei tot zijn generaals,"Als we de mensen lang genoeg een leugen vertellen, zullen ze er vroeg of laat er in gaan geloven." Het worden vaak verborgen plekken voor demonische verdrukking.

Voorbeelden: Onderwijs in de kerk kan leiden tot gespannen beeld van Gods goedkeuring en aanvaarding over jou in plaats van dat er, vanwege Gods liefde en genade, Zijn gunst over je wordt uit gesproken.
Er zijn helaas heel wat groepen die je alleen maar aanvaarden als je precies denkt zoals zij. Je moet zonder vragen hun onderwijs aanvaarden. Ze hebben weinig genade voor degene die anders denkt. Als je het niet met hun geloofsopvatting eens bent, wordt je opzij geschoven of afgewezen.
Verering kan het denken van mensen betoveren, zodat men de leugen boven de waarheid begint te houden. Misschien is het wel de homoseksuele misleiding dat God hen zo heeft geschapen dat er geen verandering meer mogelijk is.
Misschien is het wel de verdoving, of de New Age cultuur die beweert dat hun levensstijl de enige is, die vrede en vrijheid biedt tegenover het kwaad en de pijn van deze maatschappij.

7) BOLWERKEN KUNNEN ONTSTAAN VANWEGE ETNISCHE- OF CULTURELE ACHTERGRONDEN:

"Een bastaard mag eveneens de eredienst niet bijwonen en gedurende tien generaties mogen zijn nakomelingen dat ook niet. Geen enkele Ammoniet of Moabiet mag ooit aanwezig zijn bij de eredienst, zelfs niet na de tiende generatie. De reden voor dit verbod is dat deze volken u niet verwelkomden met voedsel en water, toen u vanuit Egypte hier aankwam; integendeel, zij huurden Bileam, de zoon van Beor uit MesopotamiŽ, om u te vervloeken." (Deuteronomium 23: 2 - 4)

Gemeenschappelijke bolwerken bestaan in elke cultuur of etnische groep. Het ontwikkelt zich gedurende een lange tijd vanuit een uitgeoefend geloof of een traditie die al tijden bestaat. Mensen aanvaarden dat ze zijn zoals ze zijn en dat het daarom niet mogelijk is om te veranderen. Je moet je afvragen, "Is deze persoonlijkheid of karaktertrek vanuit je voorouders en vaderlanders of vanuit Christus?" Als het niet vanuit Christus is dan, "Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort."
"Het alleen maar doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood ..... Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God ....." (Johannes 3: 6 ; Romeinen 8: 6, 7)

Voorbeelden: Amerikanen zijn trots op hun onafhankelijkheid. Dit heeft zijn weerslag op de relatie naar God en naar elkaar. Zij hebben het idee niemand nodig te hebben.
"Ik deed het op mijn manier!"

Aziatische culturen hebben vaak een extreem oosterse gerichtheid. De Japanse cultuur kun je misschien wel de meest "oosterse" noemen van de hele wereld.
Europeanen hebben de neiging erg terughoudend te zijn in het uitdrukken van liefde en toegenegenheid naar hun kinderen. Dit geldt zeker voor de Scandinavische landen.

8) BOLWERKEN KUNNEN DOOR NEGATIEVE GEDACHTENPATRONEN EN VERKEERDE GELOOFSSTRUCTUREN ONTSTAAN.

"Want zoals hij denkt, zo is hij." (Spreuken 23: 7a)

"Want waar ik bang voor ben overkomt mij, en waar ik tegenop zie gebeurt." (Job 25)

Positieve gedachten hebben altijd met God te maken en negatieve gedachten met satan. De aanklager klaagt immers aan! De bemoediger bemoedigt! Dat wat je over jezelf gelooft is waar, zelfs als het een leugen is. Als je het toelaat dat de "aanklager" je denken steeds maar weer beÔnvloedt met zelfbeschuldiging en zelfveroordeling, dan zullen je emoties je denken gaan volgen net zoals een schadeauto de afsleepauto.
Als je emoties en je denken negatief blijven, beÔnvloedt het je kijk op het leven, de manier waarop je anderen behandeld, en hoe je over jezelf denkt.
Het kan zelfs je lichamelijke gezondheid beschadigen.

Voorbeelden: Als je maar lang genoeg denkt dat je waardeloos bent en geen eigenwaarde hebt, dan zul je jezelf makkelijk laten overhalen en met jezelf omgaan zoals je je voelt. Hier uit kan verslaving, zelf misbruik, of vrije seks uit ontstaan.
Als je gelooft dat er niemand is die van je houdt of zich om jou bekommerd zal dit juist afwijzing bij mensen bewerken. Men houdt er mee op je zo te behandelen zoals je je voelt. Depressie en neiging tot zelfmoord kan het gevolg hiervan zijn.
Als je steeds maar blijft denken dat het leven te pijnlijk is om te leven en dat je eigenlijk alleen maar naar Jezus wilt gaan om bij Hem te zijn, zal je lichaam op die gedachte van sterven gaan reageren, en je wordt ziek.

LOSKOMEN VAN VERSTANDELIJKE BOLWERKEN:

* Je moet de beÔnvloeding binnenin je gaan onderkennen.

"Met deze wapens zijn alle argumenten waar men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barriŤres tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus." (2 KorintiŽrs 10; 5)

* Je moet het toelaten dat God je tot inkeer leidt.

" ..... Hij zolang met Zijn straf wacht om u kans te geven met de zonde te breken?" Romeinen 2: 4)

* Je moet elke dag gevoeliger worden in het onderscheiden van naar welke stem je luistert en hoe je reageert op je denken, emoties, en daden.

"Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde." (Kolossenzen 3: 2)

"Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is." (Filippenzen 4: 8)

* Je moet goed begrijpen dat je deze strijd nooit alleen zal kunnen winnen. Je kunt slechts dagelijks bij Christus komen zodat Hij Zijn leven door jou heen zal kunnen leven.

"Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God." (Galaten 2: 20)

* Als er je mee begint om wat voor misleidend bolwerk dan ook te ontmaskeren, moet je er op voorbereid zijn om terug te vechten. Ook zij zullen proberen om terug te vechten.

"Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt." (Galaten 5: 17)

* Houd vol en ga door de beproevingen en aanvechtingen heen die zeker zullen komen.

" ..... Dan zult u na grote dingen te hebben gedaan ongeslagen uit de strijd komen." (EfeziŽrs 6: 13)

"Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien." (Filippenzen 1: 6)

"En als we stand houden zullen we eens met Hem regeren." (2 TimoteŁs 2: 12a)

Hoofdstuk: 3

DE MOTOR ACHTER BOLWERKEN:

"Als U deze geboden en wetten van de Here, uw God, die ik u vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal Hij u boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de zegeningen die over u zullen komen, als u luistert naar de stem van de Here uw God ....."

"Als u niet naar de Here uw God luistert en deze wetten die ik u vandaag geef, niet wilt gehoorzamen, zullen al deze vervloekingen over u komen." (Deuteronomium 28: 1, 2, 15)

"De wereld is ontwijd door misdaden; haar inwoners hebben Gods wetten verdraaid en Zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. Daarom rust Gods vloek op de aarde, en zij die erop leven worden schuldig bevonden." (Jesaja 24: 5 - 6)

Wanneer de wetten en principes van God worden overtreden, wordt er een vloek in werking gezet. Het was God niet, maar de ongehoorzaamheid aan de wet die de vloek in werking zette. God stelde de wet in om het universum te ordenen. Daar waar wetten overtreden werden, ontstond verwarring en chaos.
* Er is een zwaartekrachtwet die het universum in balans houdt;
* Er is een voedingswaardewet die gezondheid en vitaliteit bewerkt;
* Er is een natuurkundewet die zegt dat elke actie een dezelfde tegenovergestelde reactie veroorzaakt;
* Er is een voortstuwings- en aŽrodynamicawet die vliegtuigen in de lucht houdt.

Als je gedurende een periode, welke van deze wetten van God dan ook overtreedt, zal ondergang het gevolg zijn. Als er verwarring, chaos, relatieproblemen of druk in het leven ontstaat dan komt dat meestal, doordat er ergens iemand Bijbelse principes en wetten heeft overtreden.

"Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.
Ik zeg met nadruk: "Tot de hemelen ťn de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben, alles moet eerst volbracht worden." (MatteŁs 5: 17 - 18)

Bolwerken hebben vaak een verborgen motor die hen voedt. Als de onderliggende motor van een gedachtepatroon verborgen blijft zal het des te meer zijn kracht op je uitoefenen. Het is net als een ouderwetse klok met een drijfveer die de beweging van de pendule op gang houdt. Zonder de energie, die de drijfveer op de pendule uitoefent, zou er zelfs geen beweging mogelijk zijn. Een overtreden wet is als de drijfveer van de onderliggende motor, die aanzet tot het meest verderfelijke gedrag.

God hoeft je fouten en je falen niet te veroordelen. Hij zond Zijn Zoon om je te verlossen van de gevolgen van je zonden en de zonden die anderen je aandeden. Hij heeft de wet ingesteld om alle dingen in balans te houden. God hoeft je niet in de gaten te houden dat doet de wet zelf wel.

SATAN HANTEERT DE WET!
* satan gebruikt de wet om een vloek in je leven vrij te zetten. Hij is de aanklager van je broeders. Hij is de aanklager die je altijd influistert: "Schuldig, schuldig, schuldig," vanwege wetsovertreding. Elke onbeleden wetsovertreding die je in je leven begaat, bewerkt een opening voor de duisternis in je, en satan heeft het recht om van je te stelen op grond van wetsovertreding.

GOD HANTEERT GENADE!
* Vanwege de kruisdood van Jezus Christus, heeft God het uitgeschreeuwd, "Genade wint het van veroordeling." (Jakobus 2: 13) Hoewel je Zijn liefde niet verdient, heeft Hij zichzelf aan Zijn wet verbonden. Als je voor jezelf, vanwege het kruis en berouw, om gratie en genade roept en voor degene die je hebben verwond, dan kom je uit de klauwen van de wet en ga je over naar de genade. " Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen." (Galaten 3: 13)

NIET GOD, MAAR DE WET VEROORDEELT JE FOUTEN.

"De Vader spreekt geen oordeel uit, maar heeft Zijn Zoon opgedragen in Zijn plaats recht te spreken." (Johannes 5: 22)

"God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet geloofd, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon." (Johannes 3: 17 - 18)

"Als iemand hoort wat Ik zeg en zich er niets van aantrekt, zal Ik hem niet veroordelen. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar haar te redden. Wie Mij afwijst en niet luistert naar wat Ik zeg, zal op de laatste dag veroordeeld worden; en wel door het woord dat Ik gesproken heb." (Johannes 12: 47 - 48)

HOE VADER REAGEERT ALS JE FAALT.
"Ik veroordeel u ook niet. Ga maar en doe vanaf nu geen slechte dingen meer." (Johannes 8: 11)

"Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt U mij aannemen als knecht? Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." (Lucas 15: 19 - 20)

"Jeruzalem, Jeruzalem! Stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd, dood gooit met stenen! Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeen brengt. Maar u hebt het niet gewild!" (MatteŁs 23: 27)

Deze teksten laten zien dat er in Gods hart de wil is om je te zegenen en, zelfs als je ongehoorzaam bent, en niet om te vervloeken. De wet houdt zichzelf in stand. satan haalt voordeel uit het feit dat de wet je oordeelt en veroordeelt, dat doet God niet. God hoeft je niet te oordelen.
De wet oordeelt over de oogst van dat wat je gezaaid hebt. Daarom kun je loskomen van de vloek van de wet:
"Als we onszelf rekenschap geven van wat we doen, zal de Here ons niet bestraffen." (1 Korintiers 11: 31)

VIER WETTEN OM RELATIES TE VERBETEREN EN DE ZEGENINGEN VAN GOD HIEROVER VRIJ TE ZETTEN:

1. DE WET VAN "EER JE OUDERS!"

"Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste van de Tien Woorden (Tien Geboden)
en er is een belofte aan verbonden: Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben." (Efeze 3: 1 - 3)
Deze wet stelt dat als je te allen tijde je ouders eert, je leven gezegend zal worden. Eren betekent een persoon respecteren en waarderen zelfs als je het niet met zijn of haar gedrag eens bent. Maar hoe te reageren als het tegenovergestelde gebeurt? Wat doe je als er in je hart wrok en bitterheid tegenover hen is?

Elke actie roept een tegenovergestelde reactie op, en de wet wordt in werking gezet.
"Laten er allerlei gewassen, zaaddragende planten en vruchtbomen met zaad in hun vruchten op aarde groeien." (Genesis 1: 11)
Aan een perenboom komen altijd peren. Graan brengt graankorrels voort. Daar waar je op wat voor gebied dan ook je je ouders niet hebt geŽerd, zul je uitgerekend op dat gebied later zelf, of in je eigen gezin, ook problemen tegenkomen. Zo werkt de wet!
Misschien zeg je wel dat je geen bewuste herinnering hebt over het feit dat je je ouders niet hebt geŽerd. Maar let op dit zijn leugengedachten. Gevoel bedriegt.
Emoties liegen. Wat voor vrucht brengen je relaties en je leven voort?

"Een boom kent men aan zijn vruchten." (MatteŁs 12: 33)

2. DE WET VAN "VEROORDELING."

"Spreek geen oordeel uit over andere mensen; dan zullen die over u ook geen oordeel uitspreken. Want zoals u anderen behandelt, zult u zelf behandeld worden." (MatteŁs 7: 1 - 2)

"Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen. Geef veel en u zult veel terug krijgen, meer dan overvloedig. Want wie veel geeft, zal veel krijgen.
En wie weinig geeft zal weinig krijgen." (Lucas 6: 37 - 38)

Je veroordeelt anderen als je reageert vanuit een verwonding of vanuit gevoelens van verwerping. Als er in je hart verwijt, veroordeling, jaloersheid, afgunst, onterechte boosheid en bitterheid, of onvergevingsgezindheid is, kan veroordeling hieraan ten grondslag liggen. Gods onveranderbare wetten komen hierdoor in werking. Je zou je moeten afvragen, "Beoordeel ik op grond van de vrucht van de Geest of vanuit de daden van het vlees?"

"Zij beloven dingen die ze toch niet van plan zijn te doen. Daarom zullen hun vonnissen onder hen opschieten als giftig onkruid in de voren van een akker." (Hosea 10: 4)

De wet eist van je als je een ander oordeelt (want elke actie veroorzaakt een reactie. De wet eist van je als je een ander oordeelt (want elke reactie veroorzaakt een gelijke tegenovergestelde reactie) dat jijzelf ook geoordeeld moet worden. God oordeelt je dan niet, maar de wet.

Wanneer je iemand anders oordeelt vanwege het verkeerde wat jou is aangedaan, dan vraag je in feite hiervoor genoegdoening. Als je oordeel eist dan slaat dit terug op jezelf. Je kunt niet voor jezelf om genade vragen en gelijktijdig diegene, die jou verkeerde dingen heeft aangedaan, veroordelen. (zie MatteŁs 18: 21 - 32)

Als je wrok koestert naar de ander of bitterheid vasthoudt voor dat, wat de ander jou aangedaan heeft, dan schreeuw je het eigenlijk uit om oordeel. Je oordeelt in wezen de ander vanwege zijn fouten en falen. Als je om oordeel vraagt, verlaat je het gebied van de genade en kom je op het gebied van de wet waar satan (de aanklager) heerst.
De aanklacht vanwege het oordelen over de ander is het gevolg van de vloek die je gezaaid hebt.

3 DE WET VAN "ZAAIEN EN OOGSTEN".

"Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft." (Galaten 6: 7 - 8)

"Zij hebben wind gezaaid en zullen storm oogsten." (Hosea 8: 7)

Elke goede daad die door jou gezaaid is, zal uiteindelijk zegen voortbrengen. Maar andersom is het ook waar, dat elke daad die uit onoprechtheid of veroordeling gezaaid is, naar zijn aard zal voort brengen. En je oogst altijd meer, dan wat je gezaaid hebt!

De oogst van je daden kan zich jaren later aandienen, wanneer het allang uit je gedachten verdwenen is.
Je was het je niet eens bewust dat je door je houding al die tijd veroordeling aan het zaaien was.

Tenminste 3 grote oogsttijden:

*Je huwelijk;

*De geboorte van je eerste kind;

*De tienertijd van je kinderen.

4.DE WET VAN "WAT JE ONTVANGT ALS JE ANDEREN OORDEELT."

"Maar ook alle mensen treft dit oordeel. Want wie zegt dat dergelijke mensen streng gestraft moeten worden, veroordeelt daarmee zichzelf." (Romeinen 2: 1)

Het kan je helpen om Romeinen 2: 1 - 16 te lezen. In vers 12 zien we dat het oordeel van God de WET is, die je oordeelt. Het is de vloek van de aanklager, satan, die je chanteert.

Als je iemand anders oordeelt en toestaat dat het wortel in je schiet, dan kan dit in je eigen leven eenzelfde gedragspatroon voortbrengen, in het leven van je echtgenoot, of van je kinderen. Dan wordt Romeinen 7: 19 werkelijkheid in je leven. "Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik juist niet."

Hoeveel mensen zeggen niet, "Ik zal mijn kinderen nooit zo opvoeden zoals mijn ouders dat v deden, ..... " om vervolgens te ontdekken dat ze eigenlijk heel vaak precies hetzelfde doen wat hun ouders deden zoals; het veroordelen van fouten en zwakheden."

Misschien heb je simpelweg, degene die vergelijkbaar gedrag vertoont of dezelfde persoonlijke trekken heeft, van iemand die jou eerder in je leven pijn heeft gedaan, scherp veroordeeld.

AAN DE VRUCHT, KEN JE DE WORTELS!

Veel van datgene wat je in je leven, gezin en relaties oogst, komt voort uit dat wat je aan veroordeling tegenover anderen gezaaid hebt. Soms kom je in je echtgenoot dingen tegen die je veroordeelde in ťťn van je ouders. Of, misschien wel dezelfde dingen bij je kinderen, vrienden of collega's."

Deze wetsovertreding kan er de oorzaak van zijn, dat er zich diep in je sterke gedachtenpatronen nestelen zodat het vaak moeilijk voor je is, om te erkennen dat je nog gekwetst of inwendig boos bent of dat je misschien nog wrevel met je meedraagt.
Trouw aan jezelf en aan je ouders verhinderen je om de wortel te gaan ontdekken. Maar alleen door de kracht van het Kruis kun je aan de wet ontkomen.

"Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, ....." (Galaten 3: 13)

ALS ER G……N BEROUW IS, DAN ZULLEN OVERTREDEN WETTEN DE VERBORGEN KRACHTBRON VAN JE VLESELIJKE GEDRAGSPATRONEN ZIJN! SATAN BEHAALT VOORDEEL OP JOU DOOR JE EEN VLOEK OP TE LEGGEN VANWEGE DE OVERTREDEN WET!

WAT JE JE MOET AFVRAGEN:

* Doe ik in mijn leven precies dezelfde dingen die ik mijn ouders, of iemand anders, kwalijk heb genomen, zoals het hebben van - bepaalde karakter trekken, emotionele patronen, beweegredenen, gedragingen of het doen van bepaalde handelingen?

* Straal ik een bepaalde houding, emotie, of gedrag uit waarvan ik beweerde dit nooit te zullen doen?

* Heeft de Heilige Geest ooit in een bepaald gebied van mijn leven gewerkt maar lijkt het erop alsof ik er nooit doorheen kom? Is het alsof er een stuwende kracht achter zit die er voor zorgt dat ik er nooit overwinning over kan behalen?

* Ontdek ik dat ik naar mensen op een onchristelijke manier reageer alhoewel ik me heb voorgenomen dit juist op een christelijke manier te doen?

Als ik op deze vragen "JA" kan zeggen laat dit waarschijnlijk zien dat de wet werkzaam in mij is. Het kan zijn dat ik iemand anders heb veroordeeld en het met satan eens was waardoor ik een vloek in mijn eigen leven heb gebracht.

Op dat moment heeft zich in mijn leven een gedachtepatroon gevormd dat zich boven de kennis van God verheft.

Hoofdstuk: 4

VERKEERDE GELOOFSPATRONEN DIE DOOR BOLWERKEN ONTSTAAN.

"Let er op dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien." (HebreeŽn 12: 15)

"Zoals je innerlijke gedachten zijn, zo ben je ....." (Spreuken 23: 7a)

"Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd." (Job 3: 25)

Je hebt het leven op een bepaalde manier leren te beleven doordat je door allerlei ervaringen en omstandigheden heen ging. Je hebt gedachtenpatronen en emoties ontwikkeld die bepalen of je, leven of dood, waarheid of bedrog, van anderen of van jezelf ontvangt. Dit kun je "BOLWERK" of "WORTEL" noemen.

* God - Heb je een voorstelling van God als een liefhebbende-, vergevende- en bewogen vader? Of zie je Hem als een liefdeloze-, onvergevende-, boze vader? Dit beeld is gevormd door je omgang met degenen die een autoriteit in je leven waren.

* Anderen - Ben je in staat liefde, correctie, en instructie van anderen te ontvangen? Of ben je tegenover anderen gesloten en vind je dat mensen je negatief benaderen?

* Mezelf - Hou je van jezelf? Ben je tevreden met degene die je bent? Of hou je niet van jezelf en heb je een negatief zelfbeeld?

* Wereld - Zijn Gods schepselen de plek waarin je Zijn glorie herkent? Of heb je al gauw de neiging om, vanwege de rust en het gemak, over te gaan op de dingen van de natuurlijke wereld als je geen vrede of rust bij God kunt vinden?

Diep liggende bittere gedachtenpatronen kunnen fundamenteel worden voor je eigen natuur en persoonlijkheid en ontstaan zowel tijdens je vroege kinderjaren als gedurende je verdere leven.

Je kunt, als je volwassen bent, het leven eventueel net zo beleven, zoals je het in je jeugd hebt leren doen.

Ook jij hebt diepliggende structuren die er de oorzaak van zijn dat je dingen negatief van anderen opvangt terwijl ze het helemaal niet zo bedoelen.
Dit is ťťn van de hoofdoorzaken van huwelijks- en gezinsproblemen en de onmogelijkheid om liefde op een gezonde manier te kunnen geven of ontvangen.

Hiervoor zag je hoe bittere diepliggende veroordeling werkt, namelijk vanuit de basis van het overtreden van relatie wetten, op het moment dat je je ouders niet eerde of een ander veroordeelde. Zodra de relatie wetten worden verbroken, zet satan een vloek vrij die er de oorzaak van is dat je dat oogst wat je gezaaid hebt.

Deze veroordelingen hebben invloed gehad op je manier van geloven in het leven. Je bent gaan geloven dat het leven op een bepaalde manier verloopt. Je bent er ook in gaan geloven dat mensen je op een bepaalde manier gaan behandelen.
Dit veroorzaakt een zichzelf vervullende profetie. Je verwacht dat het leven in een bepaalde richting verloopt en dat doet het dan meestal ook.

Wat je hart gelooft is waar, ook al is het een leugen!

* Wanneer je gelooft dat je het niet kunt, lukt het ook niet.
* Wanneer je gelooft dat je zult falen, dan zul dat tenslotte ook doen.
* Wanneer je gelooft dat je voorspoed zult hebben, dan zal dat tenslotte ook zo zijn.
* Wanneer je gelooft dat mensen je zullen afwijzen, zullen ze dat uiteindelijk ook doen.
* Wanneer je gelooft dat mensen je pijn zullen doen, dan heb je de neiging mensen aan te trekken die wreed en kritisch tegen je zijn.
* Wanneer je gelooft dat je genegenheid hebt bij God en mensen, dan ervaar je dat ook zo en betrek je de zegeningen van God en mensen op jezelf.

Dit vaste patroon van denken bouwt een fort in je op, gedachte voor gedachte. Vervolgens wordt het een diep geworteld gedachtenpatroon, een negatieve geloofsstructuur. Dat wat je gelooft wordt dan ook werkelijkheid, zelfs al is het een leugen. Deze leugens kunnen zichzelf verheffen boven de waarheid en jou kennis van het karakter van God.

Je ziet het leven door de bril van jou onbewust geloven en verwachten. Je gaat met de ander zodanig om, en hebt de neiging ze over te halen tot dat wat je zelf in eerste instantie geloofde en verwachtte. Dit noemen we "bittere wortel verwachting."

JOU VERKEERD GELOOF KAN ANDEREN VERONTREINIGEN.

Jou geloven en verwachten kan wel degelijk het gedrag van de ander beÔnvloeden als zij een basis in zich meedragen waarop voortgebouwd kan worden. Je wordt niet door anderen bestuurd, want je hebt weldegelijk een vrije wil en bent verantwoordelijk voor je eigen daden. De verontreiniging komt vanuit de "geestelijke uitstraling" die degene uitzendt die veroordelingen over, en verwachtingen van anderen heeft, die hem in het verleden pijn hebben gedaan.

Voorbeelden: Een vrouw voelt aan dat een man een geest van lust met zich meedraagt hoewel ze elkaar nog niet eens hebben aangekeken.

De moeizame "sfeer" en wrijving die man en vrouw onderling ervaren wanneer ze een onopgeloste ruzie hebben als er spanning of twist in huis, of in de relatie is.

De "sfeer" die je ervaart als iemand afwijzing verwacht waar hij of zij ook is. Je kunt merken dat die persoon het uit je trekt.

De krachten van de wet van veroordeling en de verontreiniging door verkeerd geloof zijn zo groot dat als je er tegen in gaat het kan zijn als het vechten tegen een zware storm. Het duwt je de ene kant op terwijl jij juist de andere kant probeert op te gaan.

VOORBEELDEN VAN HOE BITTERE DIEPLIGGENDE VERWACHTING WERKT.

* Een vrouw waarvan de man nooit naar haar luistert of tijd aan haar besteedt kan mogelijk ontvangen van haar man wat ze in haar vader veroordeelde. Haar vader wist niet hoe hij vertrouwelijk met haar kon praten en een beetje tijd aan haar besteden. Ze veroordeelde hem hiervoor. Haar verwachting ontstaat dan dat de man in haar leven zich precies zo zal gaan gedragen. Hierdoor zal de man aan deze verwachting gaan voldoen vanwege de besmetting die bij haar vandaan komt.

* Een vrouw had nooit problemen met haar gewicht totdat ze enkele jaren getrouwd was. Ze kon haar gewicht niet meer onder controle houden. Het is goed mogelijk dat haar man zijn moeder veroordeeld heeft vanwege haar overgewicht. Door deze veroordeling ontstaat er een besmette verwachting die het eet- en gewichtsprobleem van zijn vrouw echter voedt. Hij komt in zijn vrouw tegen dat wat hij in zijn moeder veroordeelde.

* Een man vindt, op volwassen leeftijd, dat zijn werkgevers, ongeacht hoe hard hij ook werkt, anderen altijd eren en promotie geven, behalve aan hem. Het is mogelijk dat hij ťťn van zijn ouders veroordeelt heeft over het feit dat een broer of een zus meer aandacht heeft gehad dan dat hij ontving. Door veroordeling ontstond er een verwachting of geloof dat anderen zullen worden gezegend behalve hij. Hij gaat daardoor dan ook geloven dat God anderen zal zegenen maar hem niet. Hij heeft er geloof voor om met anderen voor genezing te bidden maar voor zichzelf geldt dat niet.

* Het kan zijn dat een kind ťťn van zijn ouders veroordeelt omdat die altijd zwak en ziekelijk was en nooit tijd voor hem heeft gehad. Vervolgens trouwt hij of zij na verloop van tijd een gezonde en krachtige echtgenoot. Maar die verwachting besmet de echtgenoot en je ziet dat de echtgenoot iemand wordt die altijd zwak en ziekelijk is.

* Ook kan het zijn dat een kind zijn ouder veroordeelde over het feit dat het in huis altijd vuil en slordig was. Als volwassene kan hij of zij met een zeer net en nauwgezet persoon zijn getrouwd. Vanwege de lang geleden veroordeling, die een verwachting werd, raakt de echtgenoot besmet en wordt deze slonzig en rommelig, precies zoals de ouder dat was.

Deze patronen van veroordeling en verwachting zijn niet altijd zo helder en gemakkelijk te ontdekken. Je moet jezelf afvragen, "Wordt mijn echtgenoot voor mij, in de loop van ons huwelijk, een beter persoon of is het tegendeel waar? Neemt hij of zij patronen aan die ik bij ťťn van mijn ouders veroordeelde? Ontdek ik iets bij mijn echtgenoot wat ik in mijn jonge jaren bij een ouderlijk figuur veroordeelde?"

Schuld is meestal 100/100. Beide partners zijn meestal verantwoordelijk voor de problemen die zich voordoen in hun verhouding. Schuld moet in het gezin worden besproken want heel vaak pikken we het verkeerde gedrag uit onze echtgenoot op.

Om de kracht van de wortel van verwachting te verbreken, moet je zo ver komen dat je de negatieve- en vernietigende patronen waarvan je ontdekt dat ze je volgen, gaan haten.

"Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede." (Romeinen 12: 9)

Er is pas volledige genezing als je ziet dat de oude gewoonte patronen die in je leven vernietiging brachten zijn veranderd in een positief voorgevoel en geloof dat er zegeningen uit voort zullen komen.

Hoofdstuk: 5

HET NEERHALEN VAN BOLWERKEN:

"Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen; alle barriŤres tussen God en de mens worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus."
(2 KorintiŽrs 10: 4 - 5)

"Het kruis is Gods evenwichtsstok. Als je er niet zeker van bent dat een bepaald specifiek onderwijs eigenlijk niet helemaal in balans is, bekijk het dan van uit de hoek van het Kruis. Het Kruis is het beste tegengif voor theologische betovering. Het wordt tijd om met nieuwe verwondering naar de passie van het Kruis van Christus te staren." - (Bob Sorge)

Krankzinnigheid is steeds maar weer dezelfde dingen doen die je altijd al gedaan hebt, maar er steeds weer een andere effect van te verwachten.
(definitie van Anonieme Alcoholisten)

ER ZIJN DRIE VOORWAARDEN OM TE KUNNEN GENEZEN:

1 Je moet voldoende verwond zijn zodat je geen andere keus hebt dan te veranderen.

2 Je moet voldoende willen leren zodat je hoop op verandering hebt.

3 Je moet voldoende onvoorwaardelijke liefde ontvangen zodat je gemotiveerd bent om verandering aan te kunnen.

ER ZIJN 2 WEGEN MOGELIJK WAARDOOR EEN CHRISTEN VERANDERT:

* De weg naar Jericho - bovennatuurlijk, wonderbaarlijk ingrijpen & genezen.

* De weg naar het Kruis - vernieuwing van het "verstand" en de "geest" van het verstand.

"U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt." (Romeinen 12: 2)
U moet de oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden.
Sterker nog, u moet een geheel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een nieuw stel kleren. (EfeziŽrs 4: 22 - 24)

De Kruisweg:

De Kruisweg haalt diepliggende gedachtenpatronen ťťn voor ťťn neer (net zo als het pellen van een ui). De grootste hindernis in dit genezingsproces kan ten diepste TROTS zijn!

* Elk verlangen lief gevonden te worden;
*Elke onverschilligheid over de nood van anderen;
*Elke onverschilligheid over het gevoel van anderen;
*Elke scherpe- en snelle veroordeling en uitspraak;
*Elke uiting van drift;
*Elke geraaktheid en irritatie;
*Elke gevoel van bitterheid;
*Elk gevoel van verwerping en uitsluiting;
*Hebben hun oorsprong in trots;
*Trots zoekt altijd zichzelf.

(uit het boek Humility, door: Andrew Murray)

Trots ziet alleen dat wat anderen fout hebben gedaan maar leeft nooit mee of geeft aandacht aan pijn, verwondingen, en zwakheden. Trots erkent meestal geen fouten. Trots houdt er niet van persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen fouten. Trots rechtvaardigt zijn negatieve houding door zijn recht.
Door trots ontstaat er een hart dat hard, zelfbekwaam en zelfafhankelijk is. Trots is meer geÔnteresseerd in recht hebben dan recht doen. Trots beschuldigt God en andere mensen, als er dingen mis gaan. Trots verontschuldigt en rechtvaardigt bitterheid en wrok.

Trots is de grootste hindernis om de vleselijke diepliggende gedachtenpatronen af te breken.

Je wordt niet afgerekend op of verantwoordelijk gesteld voor de verwonding die anderen in je leven hebben aangebracht. Je wordt er echter wel verantwoordelijk voor gehouden hoe je op de verwonding reageerde. Het was jou keus om op de veroordelende- trotse manier te reageren.

1) JE MOET JE ZONDEN BELIJDEN:

"Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde." (1 Johannes 1: 9)

a) Erken de vrucht van vernietigende gedragspatronen als zonde.

"Dus vanaf nu, doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij heerst." (Romeinen 7: 17 - 19)

Zet de negatieve gedachten en emotionele patronen op een rij en kijk er naar voor wat het is. Het is jou vleselijk reageren op je verwonding. Als die patronen in je leven niet lijken op die van Christus of de Vrucht van de Geest, dan is het zonde.

b) BESTEMPEL DE DIEPLIGGENDE OORZAAK ACHTER JE NEGATIEVE GEDRAG ALS ZONDE.

"..... planten zaden voortbrengend naar hun aard, en bomen die vrucht dragen, met zaad er in, naar hun aard ....." (Genesis 1: 12)

"..... haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid ..... daarom rust Gods vloek op de aarde, en zij die er op wonen worden schuldig geacht. (Jesaja 24: 5 - 6)

Vraag jezelf af, "Waar kwam dit gedrag vandaan? Wie behandelende mij op deze manier? Wie deed mij pijn op die manier? Wie heb ik veroordeeld, zodat de vloek terug kwam in mijn leven?"

c) MEESTAL HEB JE BIJ HET BELIJDEN VAN JE ZONDE EEN VERTROUWENSPERSOON NODIG.

"Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt." (Jakobus 5: 16)
"Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Here ons niet bestraffen."
(1 KorintiŽrs 11: 31)

God vergeeft je zonde onmiddellijk zodra je ze belijdt. Maar het is vaak nodig dat je ze dagelijks belijdt om de wond te zuiveren. Je doet dit zodat de vernietigende gevolgen en de negatieve patronen verschrompelen en sterven.

"WAAROM MOET IK HET AAN IEMAND VERTELLEN? IK KAN HET NIET. iK SCHAAM ME ERVOOR!"

"..... God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat we bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij; wat wij zeggen is niet waar. Maar als wij in het licht van God leven, zijn we ťťn met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden." ( 1 Johannes 1: 6 - 7)

"Hij heeft engelen, die eerst met Hem over het heelal regeerden maar Hem ontrouw werden, gevangen gezet in de eeuwige duisternis ....." (Judas 6)

"..... de ogen openen voor de toestand waarin ze verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God laten regeren in plaats van door satan ....." (Handelingen 26: 18)

Je moet een je omkeren vanuit het duister naar het licht anders worden die duistere gebieden de plek waar vanuit satan gaat werken. Elke verborgen zonde of een gesloten gebied wat nog niet met iemand gedeeld is, is duisternis en het liefst houd je deze dingen maar verborgen. Je geeft aan de duisternis de voorkeur, je wilt liever in de duisternis blijven. Je moet jezelf vernederen om er mee af te rekenen en het licht te kiezen boven de duisternis.

DEZE DINGEN KUNNEN DUISTERNIS BETEKENEN:

* Onbeleden zonde.
"Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik al mij zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: "ik zal de Here alles opbiechten" en toen hebt U mijn schuld vergeven." (Psalm 32: 3 - 5)

* Verbroken relaties.

"Maar als wij in het licht van God leven, zijn wij ťťn met elkaar ....." (1 Johannes 1: 7)

"Wie een hekel aan zijn broeder heeft, leeft in het donker en weet niet waar hij loopt. Omdat het donker is, kan hij niets zien." (1 Johannes 2: 11)

* Muren van zelfbescherming.

"Toen zij dat hadden gedaan, viel hun het opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten zij schortjes en hingen die om hun middel. Die avond hoorden zij de Here God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Here God riep: "Adam waar ben je?" Adam antwoordde benepen: "Ik hoorde U en toen werd ik bang, want ik wilde niet dat U mij naakt zou zien. Daarom verstopte ik me." (Genesis 3: 7 - 10)

ER ZIJN 3 SOORTEN ZONDEN OM TE BELIJDEN:

* Verborgen zonden - dit betreft de negatieve- en zondige gedachten die je vaak hebt.
* Persoonlijke zonden - deze zonden belijdt je aan elkaar.
* Gezamenlijke zonden - deze zonden belijdt je aan een gezin of groep.

"Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede." (Romeinen 12: 9)

2) JE MOET EEN BEROUWVOLLE HOUDING AANNEMEN.

"Laat eerst maar eens in uw leven de gevolgen van de bekering zichtbaar worden." (MatteŁs 2: 8)

Berouw betekent altijd actie.

Het betekent niet enkel emoties en tranen. Datgene waarmee je anderen en God verwondt en hartzeer geeft, vind je zo erg dat je er alles aandoet om hun verwonde harten te genezen.

"Nu ben ik blij dat ik die brief heb gestuurd, niet omdat ik er u verdriet mee heb gedaan, maar omdat u zich daardoor tot God hebt gewend. Het verdriet dat u voelde, was zoals God wilde. Daardoor hoef ik u straks niet nog eens pijn te doen. Soms gebruikt God het verdriet om een radicale omkeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar verdriet op zich, dat niet tot een ommekeer leidt, heeft een dodelijke uitwerking. U ziet hoe dit verdriet, dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen, die zonde had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan." (2 KorintiŽrs 7: 9 - 11)

WERELDS VERDRIET OF WROEGING:

* Is uit het vlees dat zegt, "Ik liep vast. Het spijt me ik heb het verknald."
* Leidt niet naar het Kruis en het bewerkt geen veranderd gedrag.
* Is een emotie van de ziel en heeft alleen met je eigen ik te maken.
* Leidt tot zelf haat en zelf medelijden.
* Het veroordeelt en beschuldigt anderen, God, of de omstandigheden.

GODDELIJK VERDRIET OF BEROUW.

* Laat je de pijn zien die je anderen hebt aangedaan.
* Leert je dat je door jou handelen de Heilige Geest in je hebt bedroefd.
* Je houdt je meer bezig met de noden van anderen dan die van jezelf.
* De pijn van degene die jij verwondde begint je aan te grijpen.
* Je bent bereid, je trots en je gelijk willen hebben, af te leggen.
* Je gaat een hekel krijgen aan gewoonte- slopende gedragspatronen.
* Je wilt er alles wel aan doen om, het hart van degene die jij pijn gedaan hebt, te genezen.

OPRECHT BEROUW is zo'n diepe verandering van je gedachten dat het je gedrag begint te veranderen.
Het is pas over als je slechte gedrag, in dat gebied van je leven, verandert en je hierin in de Geest gaat wandelen.

a) Om berouw te krijgen moet je er eerst aan toe zijn.

"Er aan toe zijn" betekent dat je er mee ophoudt anderen de schuld te geven omdat ze op zo'n negatieve manier op jou reageren. Je moet er mee stoppen je gedrag en handelen te rechtvaardigen door de aandacht op de ander te richten of op zo'n verkeerd handelen. Mensen herscheppen jou geest niet, ze leggen hem open!

Wanneer je voldoende afkeer van je vernietigende gedrag hebt en dat als je je eigen zonde erkent dan ga je de negatieve emoties erkennen en dat ze van jezelf zijn, en niet de ander er de schuld van geven. Dan is berouw binnen handbereik!

b) De gave (goedheid) van God leidt je tot berouw. (Romeinen 2: 4)

Om deze gave te ontvangen, moet je een hartsverlangen hebben om in de intieme tegenwoordigheid van God te zijn. Door steeds maar weer in zijn intieme tegenwoordigheid te zijn neem je Gods hart en gevoelens over. Wanneer het besef van Zijn aanwezigheid nadert wordt inkeer een deel van je karakter. Als je afdwaalt en te druk bezig bent met je bediening of je werk in de wereld, dan begint de noodzaak van intieme gemeenschap af te nemen en gaat wroeging het overnemen van berouw.
Berouw wordt een deel van ons karakter als we gaan begrijpen en ervaren "..... de innige band (koinonia - deelgenootschap, gemeenschap, en omgang) met de Heilige Geest".
(2 KorintiŽrs 13: 14)

c) Berouw houdt ook in dat je op je woorden gaat letten.

"Hoe kunnen slechte kerels als u, iets goeds zeggen? Uw lot hangt af van uw woorden. Of u wordt er door vrij gesproken of u wordt er door veroordeeld." (MatteŁs 12: 34 - 37)
"Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. De tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende" (Jakobus 3: 6)

Hoe meer je over je ergernis of verwonding praat, des te meer energie en voeding geef je aan de pijn. Het blokkeert de stroom van berouw. Uiteindelijk zit de ander met de ergernis. Je moet je een dagelijkse discipline eigen gaan maken, door niet over jou pijn of ergernis te gaan praten. Je moet eigenlijk alleen maar met iemand over je ergernis praten die je leert je eigen motivatie en houding te beoordelen. (1 KorintiŽrs 11: 31)

3) JE MOET VERGEVING GEVEN EN ONTVANGEN.

"Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan je hemelse Vader ook jou vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Als je echter niet vergeeft, zal ook je Vader in de hemel jou zonden niet vergeven" (Marcus 11: 25 - 26)

Vergeving is niet iets tussen jou en iemand anders. Het is een zaak tussen jou en God. Je vergeeft anderen niet ter wille van hen. Je vergeeft hen ter wille van jezelf zodat je je persoonlijkheid van God kan krijgen en niet door degene die je pijn heeft gedaan.

"Vergeving betekent te willen leven met de gevolgen van andermans zonden. Vergeving is kostbaar. Je draait op voor de fouten die je de ander vergeven hebt. Je zult moeten leven met deze gevolgen of je het nu wilt of niet; je kunt eigenlijk alleen maar kiezen tussen de bitterheid van onvergevingsgezindheid of de vrijheid van vergeving".
(Dr. Neil Anderson: Released from Bondage)

"Vader, vergeef het deze mensen want ze weten niet wat ze doen". (Lucas 23: 34)

Jezus sprak een geest van vergeving in ons bestaan toen Hij dit zei. Er zijn 2 dingen die je moet weten over dit vers:

a) "Deze mensen weten niet wat ze doen".

Verwonde mensen verwonden mensen. Dat is enige wat ze weten. Mensen geven jou datgene wat zij zelf hebben ontvangen. Geliefde mensen houden ook van anderen.
Afgewezen mensen wijzen ook anderen af.
Vrije mensen zetten anderen vrij. En verwonde mensen doen anderen op dezelfde manier pijn zoals het hen is aangedaan. Zij weten helaas niet beter. Daarom vergaf Jezus hen omdat Hij naar de diepliggende oorzaak achter hun vernietigend gedrag, hun eigen pijn, en afwijzing keek. Hij zag hen als slachtoffers, niet als daders. Hij zag hen als verwonde kleine kinderen.

b) "Vader, vergeef het hun ....."

Jezus heeft in de voorgaande 3,5 jaar voorgedaan hoe je mensen vergeeft. Maar daarna nam Hij de zonde van de wereld en onze striemen en afwijzing mee naar het Kruis, Hij verloor het vermogen om te vergeven. Daarom vroeg Hij zijn Vader hen te vergeven door Hem heen.

De sleutel tot vergeven van de niet vergevingsgezinde persoon ligt in het erkennen van je onvergevingsgezindheid, bitterheid, en haat en dat wat je maar moeilijk kunt vergeven. Belijdt het als zonde. Vraag daarna of de Heer de overtreder door jou heen vergeven wil. Hij heeft jou de vrije gave van vergeving geschonken. Geef aan de ander nu wat in eerste instantie niet van jou was.

VERGEVING IS TWEELEDIG:

* Je moet de ander vergeven vanwege de pijn die ze je hebben aangedaan.

* Je moet de vergeving van God ontvangen vanwege het veroordelen van anderen, vanwege het verbreken van relatie wetten, en vanwege het vasthouden van onvergevingsgezindheid en bitterheid naar anderen toe.

Vergeving maakt je los van het krijgen van je identiteit in je pijn en van degene die je heeft pijn gedaan. Het veroorzaakt dat er genezing van God door je heen vloeit. Daarna komt de Geest vrij om aan jou de identiteit, het karakter en de gevoelens van de Vader te verlenen!

4) JE MOET DE ACHTERGROND VAN GODS WENS OM JE TE GENEZEN EN TE VERANDEREN AANNEMEN:

"..... de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. (2 KorintiŽrs 1: 3 - 4)

Deze teksten zeggen je dat er in je leven nooit iets gebeurt wat zinloos is. Je bent pas genezen wanneer de woestijnen en oerwouden van je leven zijn veranderd tot satan's grootste nederlagen en als anderen komen om versterkt te worden door dat wat God in jou bewerkt heeft.

"Want de Here zal IsraŽl opnieuw zegenen en haar woestijnen laten bloeien. Haar troosteloze wildernis zal mooi worden als de tuin van Eden. Vreugde en blijdschap, dankbaarheid en heerlijke liederen zullen daar de boventoon voeren." (Jesaja 51: 3)

"Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden."
(Genesis 50: 20)

Je moet voor jezelf een besluit nemen dat, als er aanvallen en verwondingen op je weg komen, jij de Vader gaat zoeken en vraagt of Hij je verwonde hart wil troosten. Op het moment dat Hij je troost en geneest, kun je deze nederlagen, die Gods overwinningen werden, gebruiken om het Koninkrijk van God in het leven van anderen op te bouwen!
Je bent pas geheel genezen als de vernietigende gedragspatronen verandert zijn in, de zorg voor de anderen als die je pijn doen!

Het boek, "THE CALVARY ROAD": ROY HESSION, is een uitstekend boek om je te leiden door het proces van: dood aan het oude- en het vrij zetten van nieuw leven.

Hoofdstuk: 6

HET STERVENSPROCES VAN BOLWERKEN:

"U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd meer te willen hebben aanbidt u een afgod." (Kolossenzen 3: 3 - 5)

"Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen." (Galaten 5: 24)

"..... Wie bij mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor mij, zal het redden.
Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen." (Lucas 9: 23 - 24)

Het neerhalen van diepliggende gedachtenpatronen is meer een stervensproces dan dat het oorlogsvoering of strijd is. Er komt pas verandering wanneer je de oude vernietigende diepliggende gedachtenpatronen die je vleselijk gedrag hebben gestimuleerd, aan het kruis worden gedood, begraven in het graf, om tenslotte tot het nieuwe opgestane leven in Christus te komen.
Dit proces van sterven en opstaan lijkt veel meer op dat, waar Jezus doorheen ging toen Hij van Getshťmanť naar Golgotha ging en uiteindelijk naar een opstandingsleven. Jezus ging naar Golgotha zodat jij evenzo, de vleselijke diepliggende gedachtenpatronen die jou leven beÔnvloeden, kunt brengen naar deze plek van leven en dood.

"Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met Hem te lijden en te sterven om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood." (Filippenzen 3: 10 - 11)

Het is dezelfde beker die Jezus leeg dronk waar jij ook uit moeten drinken om in dit leven de aller grootste overwinning te behalen die er bestaat namelijk "zelf overwinning". Hij ging niet naar het Kruis zodat jij er niet heen hoefde. Hij ging naar het Kruis zodat je in staat bent Hem te volgen met je eigen dode lichaam, het vlees, waar je in leeft. Het proces begint:

1) ER MOET EEN GETHS…MAN… ERVARING ZIJN: (MatteŁs 26: 36 - 46)

Zonder deze ervaring, verlaten we het Kruis voordat het werk volledig af is. Je wordt door een Gethsťmanť ervaring klaar gemaakt voor verandering. Het is de plek van gebrokenheid, daar waar je ophoudt met het beschuldigen van mensen en omstandigheden vanwege de problemen die jij in je leven hebt.

* Daar kom je tot besef van je eigen zondigheid;
* Daar breekt je geest;
* Daar kies je voor verandering;
* Daar neem je de volledige verantwoordelijkheid voor je problemen;
* Daar besef je dat de Vader je naar het Kruis trekt.

Hij wil je niet alleen genezen. Hij wil ook dat je eigen "ik" sterft. Het kan zijn dat dit een tijd van enorme innerlijke pijn, ziele pijn, of vernedering veroorzaakt; maar het is slechts de enige weg naar het Kruis. Hier wordt blootgelegd en afgerekend met de fundamentele oorzaak van zonde en trots; zolang je die nog vast houdt kan God weinig met je beginnen.

2) MEESTAL GAAT HET OM VERRAAD, SLAAN EN AANKLACHT:

"Jezus zei: Vriend, wat kom je doen?" De mannen kwamen dichterbij en grepen Jezus vast. (MatteŁs 26: 50)

Tijdens dit proces van verbrokenheid, zijn er soms mensen die in deze kwetsbare periode van je leven de situatie proberen uit te buiten. Mogelijk zien ze dat je op weg bent naar verandering en beginnen ze je te beschuldigen van "supergeestelijk gedrag" of zelfrechtvaardiging. Gedurende deze periode is, je overgave aan Gods proces van verbrokenheid, vaak af te meten aan jou verbrokenheid naar mensen toe. (Romeinen 15: 1)

Heel vaak laat God de beschuldigingen toe om je te brengen naar de plek van verbrokenheid op het Kruis. Zelfs Jezus had Judas in Zijn leven nodig om Hem richting het Kruis te drijven. Waar zou je vandaag de dag zijn zonder Judas?

Als je begint te strijden tegen mensen in plaats van hen te zien als een onderdeel van het stervensproces, hou je, door beschuldiging en wrok, het proces tegen. Doordat jij je gevoel en je daden veroordeelt, heb je niet in de gaten dat God het kwade ten goede keert. (Genesis 50: 20)

Verbrokenheid is geen gevoel; het is echter een keuze en een daad van je wil. Het moet een levensstijl zijn die het met God eens is over de zondigheid van je leven. Het eindresultaat is een leven van ootmoed. Ootmoed is de plek waar je jou nietigheid herkent in het licht van Gods glorie en aanwezigheid.

3) JE HEBT IEMAND NODIG OM JE LAST TE DRAGEN:

"Ze brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de soldaten een zekere Simon van Cyrene, die net van het land kwam, het Kruis achter Hem aan te dragen." (Lucas 23: 26)

"Broeders, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u als mensen die door de Heer geleid worden hem vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen; dan voldoet u aan de opdracht van Christus." (Galaten 6: 1 - 2)

Vraag of de Heer je iemand geeft die je wil helpen om de last van het Kruis, en het stervensproces waar je doorheen gaat, te dragen. Het kan zijn dat je zo zwak wordt dat er een ander nodig is om je voor te gaan. Op dat moment kun je bijna niet meer voor jezelf bidden. Je bent alleen maar in staat de zielepijn, het hartzeer, de pijn van de verwondingen te dragen.
Zoek een Christelijke pastor, -counselor, of -vriend die je door deze periode heen kan helpen. (Jakobus 5: 16 ; 1 KorintiŽrs 11: 31)

4) UITEINDELIJK KOM JE OP HET KRUIS TERECHT:

"Luister, toen je jong was, maakte je je eigen plannen en ging waarheen je wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn.
Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wilt." (Johannes 21: 18)

Kruisiging komt meestal door toedoen van anderen. Anderen brengen je waar je zelf niet naar toe wilt, namelijk naar de dood. Christus was bereid zichzelf niet te rechtvaardigen. Hij liet zich ter wille van de mensen beschimpen maar schimpte zelf niet terug. Hij liet zich door de mensen kruisigen maar verdedigde zichzelf niet. Hij werd verbroken op Golgotha om de zonden van anderen op het Kruis te dragen. Jij moet net zo verbroken zijn voordat je de last van anderen kan gaan dragen en anderen niet gaat veroordelen vanwege hun fouten en zwakheden.
Dikwijls, heeft God, diegenen die jou aan het Kruis nagelen, uitgekozen om jou ongekruisigde gebieden te helpen kruisigen. Je kunt beter het vechten tegen het proces, de mensen, en de omstandigheden die God op je weg brengt, staken. Deze dingen kunnen je juist brengen op de plek waar de oude diepliggende gedachtenpatronen zich bevinden, en juist daarom vecht je er ook zo hard tegenin. Je moet als Job worden. "Hoewel Hij mij sloeg, toch zal ik op Hem vertrouwen." (Job 13: 15)

Mogelijk vecht je in deze periode dagelijks tegen bitterheid, wrok, en boosheid. Het kan van binnen te keer gaan. Moedeloosheid kan je overvallen wat er voor zorgt dat je heel gemakkelijk je vrede en je rust kwijt raakt. Zorg ervoor dat je in die periode op je doel gericht blijft.
"Degenen die op Hem vertouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden zal Hij in volkomen vrede laten leven!" (Jesaja 26: 3)

Gewoonlijk wil de mens onder het stervensproces uit komen, totdat hij gaat inzien dat er niet veel meer over is dan te sterven aan zichzelf. Hij begint te beseffen dat door zijn toedoen er teveel mensen op een verkeerde manier zijn beÔnvloed zodat er niets anders over blijft dan zelf te veranderen.

5) JE HEBT EEN JOZEF NODIG DIE JE LICHAAM BEGRAAFT:

"Jozef nam het lichaam en wikkelde het in een nieuw, schoon linnen. Daarna legde hij het in een nieuwe graf ....." (MatteŁs 27: 59 - 60)

Wanneer je door het proces van sterven aan jezelf heen gaat, heb je mensen nodig die je onvoorwaardelijk lief hebben, die je de ruimte geven om te veranderen, en die zich niet aangevallen voelen als je anders reageert dan normaal. Als het erop lijkt dat je niet verandert, blijven ze van je houden en je accepteren daar waar je bent in je stervensproces.

Het zijn;

* Mensen die naast je staan en je dragen, wat er ook gebeurt;

* Mensen die geen gedachte spelletjes met je spelen;

* Mensen die niets van je eisen;

* Mensen die je niet aanklagen of je proberen te manipuleren;

* Mensen die zorgen voor een omgeving van liefde, rust, en veiligheid zolang het stervensproces van het denken, de wil, en de emoties gaande is.

6) JE HEBT IEMAND NODIG DIE DE WACHT HOUDT BIJ DIT "GRAF" VAN DE DOOD:

"U krijgt een wacht mee", antwoordde Pilatus. "Verzegel het graf zo goed mogelijk." Zij verzegelden de steen voor de opening van het graf en zetten er een aantal mannen bij op wacht (MatteŁs 27: 65 - 66)

Het zijn degenen die inzien hoe vermoeiend het stervensproces voor jou is, halen de kooltjes uit het vuur en hebben geen kritiek op je.

Je gaat door een tijd van testen en verootmoediging, en je zwakheden worden voor veel mensen duidelijk, vooral aan je directe omgeving. Velen zullen je bekritiseren en je vlees aanvallen omdat ze de aanwezige leegheid die je voelt en waarschijnlijk denken ze dat je de zalving van Gods tegenwoordigheid bent kwijt geraakt. Ze begrijpen niet dat, er uit elke dood een nieuw leven voortkomt en dat er meer vrucht gedragen zal worden.

"Waar het lijk ligt, daar komen de gieren." (MatteŁs 24: 28)

Dit is een gevaarlijke periode als velen het proces afwijzen. Het "graf" dat een couveuse had moeten zijn wordt daardoor een "doodskist" tenzij je beschermd wordt.
Het is het snoeiseizoen. Je droeg fruit in het verleden maar het lijkt nu net of er geen oogst meer in je leven of bediening is.

"..... De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen." (Johannes 15: 2)

Doe geen zelfonderzoek tijdens deze periode maar wees erop gericht alles naar het Kruis te brengen. Onderga een periode van rust en vergeet even de innerlijke mens, totdat dit stervensproces voltooid is.

7) HET STERVENSPROCES BEWERKT EEN DIEP INNERLIJK VERLANGEN OF EEN DOODSSTRIJD:

"Jona zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal Ik drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn." (MatteŁs 12: 40)

Terwijl Jona in de maag van de grote vis was moet hij een enorme verwarring, desoriŽntatie, en benauwdheid hebben ervaren. Het kan zijn dat jij ook verwart raakt wanneer je aan die diepliggende gedachtenpatronen die je hebben beÔnvloed, begint te sterven, ervaar je mogelijk droefheid, boosheid, verwarring, moedeloosheid, zware druk, vermoeidheid, of onrust. De dood heeft diep van binnen ingewerkt op oude motieven en gewoonte handelingen. Deze tijd kan uren, dagen, weken, of maanden duren. In verwarring schreeuw je het misschien wel uit:

* Ik weet niet wat er met me aan de hand is;
* Ik ben moe van al dat zwoegen en vechten;
* Ik voel me zo zwaar en duf;
* Ik ben moe en steeds maar slaperig;
* Ik voel me slechter dan voordat ik begon af te rekenen met deze diepliggende gedachtenpatronen.

Je zult zodra je in ernstige verbrokenheid tot het Kruis nadert veel van je vroegere verdedigings- en zelfbeschermings mechanisme en het zolang gespeelde gedachtenspel, gaan afleggen. Dat zijn nu juist de zaken geweest die voor de strijdlust zorgden en je zoveel jaren op de been hebben gehouden. Je leefde vanuit je pijn en je wrok. Wat vanuit je vlees geboren is geeft geen rust en vraagt veel energie om het in stand te houden. Zodra je vlees op het Kruis gehangen is, overvalt je vermoeidheid.
Je moet in deze tijd vasthouden aan de woorden die Jezus sprak"

"Ben je vermoeid? Uitgeput? Moe van religie? Kom bij Mij. Ga maar met Mij mee, het zal je leven hernieuwen. Ik zal je laten zien hoe je echt kunt uitrusten. Wandel en werk met Mij kijk hoe Ik het doe. Leer het ongedwongen ritme van genade. Ik leg je niets op wat te zwaar is of wat je niet past. Blijf bij Mij dan zul je vrij en onbevangen leren leven."
(MatteŁs 11: 28 - 30 - uit The Message)

Elk vast gedachtepatroon (gewoontepatroon) van het vlees werd gekenmerkt door onrust en het dwong je om telkens weer je eigen vlees te bevredigen. Je innerlijke strijd vraagt al je energie en je bent niet in staat je te richten op de communicatie met God. Het kan zijn dat je een enorme lusteloosheid mee maakt zowel emotioneel, mentaal als geestelijk. Het is allemaal onderdeel van het proces van sterven, opstaan, en veranderen.

De belofte van "thuis" en "rust" is er nog altijd voor Gods volk. God Zelf rust ook. En aan het einde van de reis zullen we voorzeker met God rusten. Laten we dat vast houden en tenslotte op de rustplaats aankomen, en het niet te missen door een bepaalde ongehoorzaamheid" (HebreeŽn 4: 10 - 11 - uit The Message)

8) JE KOMT OP EEN PLEK VAN FIJNGEVOELIGHEID:

"Raak Mij niet aan", zei Jezus. "Want Ik ben nog niet teruggekeerd naar Mijn Vader." (Johannes 20: 17)

Nadat Jezus uit de graftombe tevoorschijn kwam, was Hij nog niet opgestaan voor de Vader. Hij wilde dan ook niet dat Maria Hem aan zou raken.

Nadat je een periode in het graf bent verbleven, kan het zijn dat je tijd nodig hebt om te wennen aan dit nieuwe opstandingsleven dat in je geboren is. Het een tijd om gevoeligheid te ontwikkelen in het aanwezig zijn van God. Je mag beginnen om binnen te gaan in deze nieuw gestichte vrijheid door het zoeken van stille meditatie tijden en wachten op God zodat je meer vertrouwd wordt met Zijn nieuwe karakter dat Hij in je gelegd heeft. Hij wil je juist in deze stille tijd sterken en het werk bekrachtigen wat Hij in jou begonnen is.

"Onze God is ťťn en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zů sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen." (1 Petrus 5: 10)

9) JE GAAT HET KARAKTER VAN CHRISTUS AANDOEN:

"Maar ze herkenden Hem niet. Ze waren verblind." (Lucas 24: 16)

Het kan zijn dat mensen de nieuwe persoon in jou niet herkennen, evenmin als dat gebeurde op de weg naar EmmaŁs. Je meest nabije mensen zullen je misschien op dezelfde manier behandelen door op de oude manier te vragen en te verwachten. Jij kunt je wel vernieuwd gaan voelen, maar zij hebben je nog niet leren vertrouwen. "Speelt hij een spelletje om onze genegenheid te herwinnen? Hoe lang zal het deze keer duren? Ik kijk het nog een poosje aan zodat ik kan zien of hij werkelijk veranderd is."

Het is te vergelijken met een nieuwe motor in mijn oude boot te plaatsen. Ik weet dat het dezelfde boot is, maar het voelt niet zo aan als vroeger.
Het duurt even voor ik aan de nieuwe geluiden en trillingen en het stuurgedrag en de snelheid gewend ben.

"..... dat ze Hem pas hadden herkend toen Hij het brood brak." (Lucas 24: 35)

Het was in een tijd van intimiteit, omgang, en communicatie dat de discipelen tenslotte de nieuwe Christus herkenden. Wanneer je het bekende "huisje, boompje, beestje" gedachtespelletje niet meer speelt, maar daarentegen transparant wordt waardoor je mensen toestaat jou zo te zien zoals je werkelijk bent, zullen mensen vertrouwen gaan opbouwen in je nieuwe "ik". Verhoudingen die vroeger vastgelopen waren worden mogelijk opnieuw opgebouwd en verstevigd. Het kan zijn dat zij, die jij vanwege je oude vleselijke gedrag pijn hebt gedaan, jou gaan vergeven en je hierdoor vrij zetten en je gaat bemerken dat er zelfs een nieuwe liefde en eenheid tussen jou en hen ontstaat.

10) EEN LEVEN VAN OPSTANDING EN VERANDERING BREEKT DOOR:

Lucas 24:36 - 40 ; Johannes 20: 19 - 29

Hier zien we dat Jezus naar voren komt in een volledig opstandingsleven wanneer Hij aan Zijn discipelen verschijnt. Hij draagt nog wel de littekens van zijn wonden maar, het doet Hem geen pijn meer als iemand Hem aanraakt.

Dit is het moment in je reis dat al de geestelijke worstelingen de moeite waard maakt. Je hebt je verzoend met je verleden. Je reageert voortaan niet meer uit verwonding, pijn en boosheid wanneer een ander de verwondingen uit je verleden aanraakt. De littekens zijn er nog wel en de herinnering blijft wel maar daar, waar pijn en droefheid was, is nu dankbaarheid voor wat de Heer gedaan heeft. Er is voor je geest nu een deur geopend naar een nieuw begrijpen en omarmen van het karakter van Christus en wie je bent in Hem. Je gaat een nieuwe dimensie van rust binnen zodra je je beweegt in de hervonden identiteit in Christus.

"Hij opende hun verstand om het Schrift te kunnen begrijpen." (Lucas 24: 25)

11) ER KAN ZICH EEN VERANDERING IN RELATIES EN AUTORITEIT PLAATS VOORDOEN:

Lucas 24: 46 - 49 ; Marcus 16: 14 - 20

Jezus ging terug naar de Vader, maar Hij liet Zijn Geest achter in de discipelen en gaf het bevel om aan anderen het leven en genezing te geven. Het nieuwe leven dat de oude vaste gedachtenpatronen vervangt geeft je nu de kracht en de zalving om anderen te bedienen in juist die gebieden die jou in het verleden zo vast hielden. Dat waar je je heel erg voor moest schamen wordt nu je grootste overwinning en een nederlaag voor satan zodra je anderen op de weg naar het Kruis leidt.

LAATSTE GEDACHTEN:

"Dat zal Ik niet in ťťn jaar doen, anders wordt het land een woestenij en komen er te veel wilde dieren. Stukje voor beetje zal Ik hen voor u uitdrijven, net zolang tot uw volk groot genoeg is om het land in bezit te nemen." (Exodus 23: 29 - 30)

Onthoudt dit, als je maar lang genoeg vecht zul je vroeger of later toch verliezen. Je kunt de strijd met de diep liggende gedachtenpatronen alleen niet overwinnen. Je moet je leven overgeven aan dat wat er aan het Kruis gebeurde; dan zal de Heer de strijd opnemen en de diepliggende gedachtenpatronen door jou heen verdrijven.
Dit kun heel goed zien in Exodus 23: 20 - 33.

Het uiteindelijke welslagen van dit hele proces is totaal afhankelijk van geloof! Let op dat je dit proces niet haastig afhandelt, en het kruis en het graf steeds maar weer te vroeg verlaat, voordat alles echt af is. Het geheim van dit nieuwe leven is gebaseerd op sterven aan jezelf zodat Christus, Zijn leven vrij door jou heen kan leven. Als je naar vrijheid zoekt om door te kunnen gaan met een leven in een op zichzelf gerichte wereld, zul je nooit echt vrij zijn. Je problemen ontvluchten is niet de oplossing.

"Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat, zal het mogen behouden." (Lucas 17: 33)

"Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus ťťn geworden met Hem, ťťn in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat u ťťn bent met Christus Jezus leeft u nu voor God."
(Romeinen 6: 4 - 11)

HET IS HUN FOUT!

DE HELE ACTIE VAN VERWIJTEN EN WROK IS VERLOREN TIJD EN BRENGT NIETS TOT STAND.
ONGEACHT HOEVEEL FOUTEN JE BIJ DE ANDER ONTDEKT, ZELFS HOE GROOT JOU AANKLACHT OOK IS,
HET ZAL JE NIET VERANDEREN.
JE BEREIKT ER ALLEEN MAAR DOOR DAT JIJZELF BUITEN SCHOT BLIJFT.

JE KUNT NIET OP UITERLIJKE ZAKEN TE LETTEN ONTDEKKEN WAT ER ZICH BINNEN IN JOU AFSPEELT. HET LUKT JE MISSCHIEN DAT IEMAND ZICH SCHULDIG GAAT VOELEN, EN JE KUNT VEEL NEGATIEVE EMOTIES GAAN UITEN, MAAR HET ZAL JE NIET LUKKEN OM IETS TE VERANDEREN. HET HEEFT TE MAKEN MET JE AANGEBOREN AARD DIE MAAKT JE ONGELUKKIG.

DE KRACHT OM TE KIEZEN:

God gaf een ieder van ons een kostbare gift die zelfs engelen niet bezitten!
Hij gaf ons de KRACHT OM TE KIEZEN!
We moeten deze kracht verstandig gebruiken.

Kies voor het LEVEN .................... en niet voor de DOOD
Kies voor LIEFDE .................... en niet voor HAAT
Kies voor VERGEVING .................... en niet voor ONVERGEVINGSGEZINDHEID
Kies voor GENEZING .................... en niet voor VERWONDING
Kies om te GEVEN .................... en niet om te NEMEN
Kies om leven te SCHEPPEN .................... en niet om te VERNIETIGEN
Kies om te leven op het KRUIS .................... en niet in het VLEES te wandelen
Kies voor VERANDERING .................... en niet te BLIJVEN zoals je bent!

Shiloh Place Ministries
"Exposing bitter root strongholds" - Auteur / Author: Jack Frost - vertaling: Gert Wolff
More info at: Meer informatie kunt u vinden op:
www.shilohplace.org

U mag ons 
gerust e-mailen! :-)

 Welkom op de startpagina van De Morgenster Nijverdal

Download printvriendelijke versie:Bolwerken en Fundamenten, vertaald uit het Engels

De Morgenster Nijverdal AB/HG
dmsnijverdal.nl
E-mail: info@dmsnijverdal.nl


JEZUS IS HET SPRAAKMAKENDE ONDERWERP VAN DE MORGENSTER NIJVERDAL!!!