Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen. 

HOE ZAT 'T OOK ALWEER?

De term is al helemaal ingeburgerd: de 'bezetting'. Israël bezet de Palestijnse gebieden. Die term 'bezetting' klopt historisch gezien niet. Maar hoe zat 't ook alweer? Een beknopt stukje geschiedenis.

Na de Onafhankelijksoorlog bezette Jordanië de Westelijke Jordaanoever en Egypte de Gazastrook. In 1967 veroverde Israël deze gebieden terug in de Zesdaagse Oorlog waarin Arabische vijanden van Israël van plan waren om Israël te vernietigen.

Volgens VN-resolutie 242 mocht Israël deze gebieden onder beheer nemen, met het doel deze gebieden in ruil voor vrede met de Arabische landen weer op te kunnen geven.

In september 1967 besloot de Arabische liga in Khartoem echter drie 'nee's' te geven: géén erkenning van Israël; geen onderhandelingen met Israël; geen vrede met Israël. Israël hield de gebieden dus onder beheer. Na de Jom Kippoeroorlog besloot Israël de gebieden te laten bewonen door Joodse burgers. Pas later kwam het idee op van een 'Palestijnse staat'.

Zo'n Palestijnse staat heeft historisch gezien nooit bestaan!

Bron: Israël Aktueel december 2012 pagina 21


VERBOD OP GODSLASTERING UIT DE WET?
Maandag, 10 December 2012 11:52
Er is inmiddels een Kamermeerderheid voor afschaffing van het verbod op godslastering in het wetboek van Strafrecht. Op 'smalende godslastering' staat drie maanden gevangenis of een geldboete.

"Ik ben de Eeu-wige, uw G'd, die u uitgevoerd heeft" (Exodus 20: 2). Met behulp van de Tien Geboden kunnen wij onze laagste driften vervangen door iets hoogstaanders en zo de mensheid op een hoger niveau tillen. Voordat we ons gevoel of verstand inschakelen om 'in te klikken' op Hemelse sferen moeten we dit wel willen. De Thora eist een keuze van de mens om zich een levensdoel te stellen. Een van onze levensdoelen is het G'ddelijke in de mens te vinden.

"U zult de naam van Uw G'd, niet voor niets uitspreken" (Exodus 20: 7). Wanneer we G'ds naam uitspreken, moeten we beseffen dat er een Schepper van de wereld is die de wereld bestuurt. Als wij de naam van G'd gedachteloos uitspreken, heet dit lasjaw - voor niets. In de Joodse codex (voorschriften) staat dat men bij het uitspreken van de vierletterige G'dsnaam de bedoeling moet hebben 'dat G'd er was, er is en er altijd zal zijn'.

MISBRUIK.
Nachmanides (13e eeuw) legt uit dat de hele wereld sidderde toen G'd de woorden sprak: "Ge zult de naam van uw G'd niet voor niets uitspreken". Wij komen naast gedachteloosheid ook veel misbruik van religie en de G'dsnaam tegen. Voor mensen die ruzie maken of kwaad spreken en stellen dat dit de wil van G'd is, staat er "gij zult de naam van G'd niet voor iets waardeloos aanheffen".

In Nederland zijn Kerk en Staat gescheiden. Moet de term godsdienst uit het wetboek worden gehaald? Ik vind dat geen goed idee. Religie is een zeer wezenlijk onderdeel van de meeste mensen. Hun gevoelens op dit gebied beledigen is geen goede zaak. En uiteindelijk gaat het in de wet om gevoelens van mensen.

G'D BELEDIGEN IS ERGER.
De zorgvuldigheid in de omgang met de eigen en andermans ziel wordt door niets zo makkelijk ondermijnd als door het woord. De manier waarop we denken over onszelf en de ons omringende wereld, uit zich in de manier waarop we spreken. Wie boos is, vloekt snel. Wie consequent en hartgrondig vloekt, verkeert in spirituele nood. "Heb uw naaste lief gelijk uzelf" (Leviticus 19: 18).

OOK RODDELEN IS GODSLASTERING.
Ieder mens draagt een vonkje G’ddelijkheid in zich. Wanneer men over zijn naaste roddelt, is dat eveneens een vorm van G’dslastering. Misschien is het zelfs erger. G’d is onaantastbaar maar onze naaste kan uiterst kwetsbaar zijn. Vandaar, dat de Thora (Bijbel) veel vaker tegen menslastering dan tegen G’dslastering waarschuwt. Beide vormen van kwaadspreken delen dezelfde kwaadaardige wortel. Met kwaadspreken wil men verbaal de invloed of aanwezigheid van de ‘ander’ of Ander minimaliseren of totaal wegvagen. In beide gevallen gaat het om een poging het G’ddelijke uit ons midden te verwijderen. En dat is een uiterst kwalijk gegeven waar iedereen zich dagelijks – bij zichzelf en bij een ander – tegen teweer moet stellen.
Rabbijn Evers.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---