Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

 

WAAROM ISRAËL?

ISRAËL, GODS VOLK!
Wij dragen Israël een warm hart toe! Wij houden van het Joodse volk, de Bijbel zegt, "degene die Israël zegent, wordt zelf ook gezegend." De mensen in de Arabische landen, en de rest van de wereld, ja, zelfs hier in ons kleine landje, denken daar helaas heel anders over!

Het antisemitisme wordt ook hier steeds duidelijker zichtbaar, ook in de media, o.a. het journaal! "Boycot Israël!" Roepen ze!
Als je nu iets voor Israël doet, moet je haast al uitkijken dat niemand er wat van zegt. Dat is erg jammer!

MAAR WAAROM ISRAËL?
Jezus, De Hebreeuwse naam voor Jezus is, Yeshua ha Mashiach, Jezus de Messias, legt die liefde in je hart, naar mijn mening kun je geen christen zijn zonder Israël lief te hebben. Je hoort bij elkaar, wij staan als christenen, (de gemeente van Jezus Christus), tussen de afgebroken takken in, God zal Zijn volk Israël dat niet verstoten is, redden door Yeshua ha Mashiach!

God Zelf heeft het volk lief, Hij heeft dan ook een verbond gesloten met Abraham, Isaäk en Jakob, dit heeft God met geen enkel land, ooit gedaan! Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Psalm 147: 19 - 20

en: "Want gij zijt een heilig volk den HEERE uw God; u heeft de HEERE uw God verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op den aardbodem zijn. De HEERE heeft geen lust tot u gehad noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken. Deuteronomium 7: 6 - 7

Het volk Israël dat zo verstrooit over de hele wereld heeft geleefd komt eindelijk weer thuis! De Joden keren wereldwijd terug naar Israël. Het is een woord van God en het zal dus gebeuren. God komt altijd terug op Zijn woord! De Bijbel is het bewijs daarvan! Het Joodse volk is nog altijd hetzelfde gebleven, zij gingen niet op in een ander volk, hun identiteit is niet verloren gegaan!

"En de HEERE uw God zal uw gevangenis wenden en Zich uwer ontfermen, en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de HEERE uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de HEERE uw God vergaderen en vandaar zal Hij u nemen." Deuteronomium 30: 3 - 4 SV

Israël is onze oudere broer, het is en blijft Gods uitverkoren volk!
Heeft Israël het moeilijk, dan hebben wij het moeilijk, lijdt Israël, dan lijden wij allen mee! De wereld verdrukt Israël meer en meer, maar wij mogen blijven bidden voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem, Psalm 122: 6

"We leven in een bijzondere, profetische tijd. De strijd om het land Israël, en het verzet tegen de terugkeer van Israëlieten uit een ver verleden, hebben een diepe geestelijke achtergrond." Drs. Jan van Barneveld


Jeruzalem is de hoofdstad van Israël!

Laten wij bij elke samenkomst bidden voor de vrede van Jeruzalem, en onderwijs geven, over Israël! Het zijn spannende tijden! Er wordt naar mijn mening hierover veel te weinig gezegd of gesproken!

SHALOM!

Meer links staan op de Links site.Praise the LORD. Give thanks to the LORD, for He is good; His love endures forever!


Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---