Home.

  Wat geloven wij?

  Wie zijn wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Israël, Gods Volk.

  Sekten en Religie.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?

  Media.

  Video's:

  Links:

  Email ons!


  Bijbel voor kinderen.

  WAT IS OCCULTISME?

Occultisme is het bestuderen, van of bezig zijn met het, 'verborgene' dat wil zeggen de bovennatuurlijke geestelijke onzichtbare wereld. Er is immers, 'meer tussen hemel en aarde,' zeggen we dan. Occultisten richten zich op dat deel van de bovennatuurlijke wereld, dat in diepe duisternis gehuld is, een wereld van leugens en bedrog, afgesneden en ver van het licht van God verwijdert.

WAT BETEKENT HET WOORD 'OCCULT?'
Occult betekent: 'verborgen, geheim.' Het is dan ook bedoeld dat het voor ons christenen, geheim blijft! Want het is een gruwel voor de Here. Deuteronomium 18: 11

Occultisme is geen onbekend onderwerp. Het is nog steeds net zo populair vandaag de dag, als duizenden jaren geleden, lees 1 Samuël 28: 8 in de Bijbel. In deze tijd, is echt alles te verkrijgen voor de postmoderne mens, die de digitale wereld met zich meedraagt, in zijn broekzak! Kijk eens naar een film op de tv, wat zie je? Sex, overspel, geweld, moord, klopgeesten, spoken, demonen etc., zelfs overdag! Weet jij wel, waar je kinderen naar kijken? Kijk je wel eens met hen mee? Of vind je het allemaal wel best? Dat lijkt toch nergens op, of ben ik een van de weinigen die dat ziet? In o.a. (Disney) tekenfilms, geweldadige computerspellen en of kinderprogramma's, heeft het paranormale door mediums, al zijn intrede gedaan. Mensen worden zo misleid, dat ze hier nog intrappen, zouden ze dat doorhebben? De duivel wel, hij wil wat graag, dat de mens zich voor hem openstelt, dan wordt er een poort, een geestelijke dimensie, geopend, voor de demonische machten, die er alleen maar op uit zijn, om jou totaal te vernietigen, het liefst samen met de gehele mensheid, in één keer! "Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van die grote dag des almachtigen Gods." Openbaring 16: 14

In (online) winkels is er een verscheidenheid aan, speelgoed dat geestelijke schade toebrengt, occulte boeken, duivelse muziek, occulte spelletjes o.a. heksenspel, tarotkaarten en duivelse apps als o.a. black magic power, the majesty of baphomet, the genius of necromancy and real occult magick ... te verkrijgen, die zeer slecht voor je zijn!

NACHTELIJK BEZOEK
Het is dan ook niet voor niets, dat veel kinderen 's nachts - bezoek uit het rijk der duisternis - krijgen. Ze kunnen er immers zelf NIETS aan doen, als ze nóóit aan occulte meetingen hebben meegedaan, zoals ik! Dat overkwam mij ook, het huis waar we in kwamen te wonen, was niet rein, er gebeurde daar in de nacht van alles, als de put weer eens open ging, liep er van alles rond, laat ik daarover maar niet in detail treden! Ik deed géén oog meer dicht! Ik durfde er zelfs niet over te praten met mijn ouders, die hadden daar trouwens geen enkele last van, alleen ik, het beheerste mijn dagelijkse leven, als kind. Tot op een dag dat ik een stem hoorde die tot mij zeide: "draai je om en ga er tegen in, nu is het genoeg geweest!" Pas op latere leeftijd, toen ik de Here Jezus Christus als mijn Heer en Heiland leerde kennen, kwam ik ook meer mensen tegen, die ook precies hetzelfde als ik hadden meegemaakt. Een ieder, wel op zijn eigen manier!

HOE KWAM DAT DAN?
Dat komt, doordat vele huizen onrein zijn geworden, door occulte seances (bijeenkomsten). Die veroorzaakt zijn, door mensen die een ouijaboard of een occulte app op een smartphone hebben gebruikt. Daarom hebben zij diverse poorten naar de duistere onderwereld geopend, die nooit in de Naam van Jezus Christus weer gesloten werden!

Zo hebben veel mensen zich in verbinding laten stellen met demonen! Zij zullen dat al zeker gemerkt hebben! De demonen zullen hun levens overheersen en sterk beïnvloeden. Denk niet dat de demonen uit zichzelf na een tijdje wel weer weg zullen gaan, nee, ze blijven je achtervolgen, waar jij ook heen gaat. Je hebt blijvend 'ongewenst' bezoek, tenzij als je er iets aan doet! Jij bent een slaaf van hen, en niet andersom! Dat is bezeten zijn, iemand die een demon in zich heeft zitten, kan door gebondenheid, occulte belasting, de controle over zichzelf verliezen, en rare gedragsstoornissen vertonen!

ER ZIJN DIVERSE SOORTEN VAN OCCULTISME ZOALS:
Tarotkaarten: 'toekomst voorspellingen' doen d.m.v. 'speciale' kaarten, dit is zelfs elke dag te zien op tv!

Astrologie: de stand van de 'planeten,' op het moment van je geboorte is 'bepalend' voor je 'karakter' en je 'levensloop.'

Horoscopen lezen: de toekomst voorspellen wat er 'gebeuren' zal - de tijdschriften staan er vol mee.

Telepathie: weten wat iemand 'doet of denkt,' die zich op een totale andere plaats bevindt.

Helderziendheid: 'bovennatuurlijke kennis' van zaken hebben. Waar jezelf normaal geen weet van hebt!

Waarzeggerij: 'de toekomst voorspellen' met behulp van kaarten, handlijnen, een foto, koffiedik kijken, etc.

Wichelroede lopen: bijvoorbeeld met een Y-vormige stok, water opzoeken. Is een vorm van wichelarij, hoort bij het raadplegen van de sterren, kristallen bol.
Wat zegt de Bijbel daarover in Zacharia 10: 2 - de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij.

Spiritisme: men gelooft dat de mens na zijn 'dood' als 'geest' blijft voortleven, en in staat is om met de levende mensen te kunnen blijven communiceren, via een medium. Necromancy - Necromantie of dodenorakel het 'oproepen van doden' is een vorm van spiritisme.

Glaasje draaien: er wordt gebruik gemaakt van een omgekeerd glas, een vel papier met alle letters van het alfabet, de cijfers 1 tot 10 en de woorden 'ja' en 'nee.' Een demonische geest wijst enkele letters aan, deze vormen een boodschap uit de demonische onderwereld.

Ouijabord: bestaat uit een plankje en een speelvlak waarop alle letters van het alfabet staan en de cijfers 1 tot 10 staan afgedrukt en de woorden 'ja' en 'nee.' Een demonische geest wijst enkele letters aan, deze vormen een 'boodschap' uit de demonische onderwereld.

Pendelen: het laten beantwoorden van een vraag, door middel van een pendel boven een voorwerp, pendelkaart of pendelkleedje.

Satanisme: het vereren van de satan of de duivel.

Magie of toverij: is de vermeende kunst, van het manipuleren van de werkelijkheid, met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten. Personen die magie bedrijven, worden gewoonlijk magiërs, heksen of tovenaars genoemd. Zwarte magie maakt gebruik van bijvoorbeeld demonen, die mensen willen kwetsen, vervloeken, of erger, uitschakelen. Ook komt magie in veel tekenfilms voor.

Kundalini: 'nieuw' in de kerken: houd in de gaten wat er allemaal in de kerk gebeurd! Daar gebeuren ook dingen, die echt niet van Jezus Christus komen! Het maken van dierlijke geluiden, springen, rollen als een slang, mensen die bezeten zijn, en rare stemgeluiden maken, kortom ook deze bron is demonisch van aard, zie jij dit ook al gebeuren in jou kerk? En tevens een ander Evangelie brengende via boeken, muziek, video's? Leraren die beweren dat ze onder Gods bovennatuurlijke leiding leven, en menen dat God letterlijk tot hen spreekt? Kijk goed uit naar welke bijeenkomsten je gaat, geloof niet alles klakkeloos, onderzoek de schriften! Kijk uit voor alle soorten van verleidingen, je ziet dat steeds meer in de charismatische kerken!

Alternatieve geneeswijzen: behoren niet tot de reguliere geneeskunde, bijvoorbeeld 'meditatie' zoals een magnetiseur die ziekte en pijn 'wegstrijkt,' zonder het lichaam aan te raken.

Reiki: is volgens de officiële site, een paranormale therapie, en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. Het is een demonische bron. Laat u zich hierin niet mee in. 1 Timotheüs 5: 22 zegt: "Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan andere zonden. Bewaar uzelven rein." Dan hebben we het nog niet eens gehad over alternatieve geneeswijzen in de gezondheidszorg! O.a. acupunctuur, hypnose, homeopathie, natuurgeneeswijzen, yoga, mindfulness, haptonomie, chiropractie, healing, mandala, etc, etc..
Blijf van bovenstaande hier, dan ook VER VANDAAN! Dat is het domein van de satan, en niet van Jezus Christus!

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN HET OCCULTISME?
Het grootste risico is, dat je letterlijk van Jezus Christus afgesneden wordt, want dat is het doel van satan. Hij wil de mensen van Jezus afscheiden! Daarnaast kan men ook diep verstrikt raken in het rijk van de duisternis, satans rijk, waar uiteindelijk angst en pijn, onrust, leugens, verwarring en verharding zullen gaan heersen, over iemands leven. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, laster, vuile en grove taal in de mond, e.d. waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Galaten 5: 19 - 21

Een vriend van de wereld is een vijand van God! de Bijbel zegt: "Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld." Jakobus 4: 4

PLEASE, DO NOT SHAKE HANDS WITH THE DEVIL!
Demonie (bezetenheid) uit zich in: immoreel gedrag, bepaalde lichamelijke en of psychische stoornissen, angstaanvallen, dwanggedrag, depressies, spirituele ervaringen, wanorde, afwezigheid van geestelijke honger, belangstelling voor het occulte, ongehoorzaamheid, waarzeggerij en toverij, hoererij, valse leringen, leugens, zelfmoordpogingen, moorden, spotten, vloeken, noem maar op, ze komen allemaal uit het rijk der duisternis voort. Volg de wereld hierin niet na, maar houd je afzijdig hiervan.
Weet wel - satan is de god dezer eeuw. 2 Korinthe 4: 4
Als iemand aan glaasje draaien doet, dat is het oproepen van de 'geesten' van 'overledenen,' worden mensen voor de gek gehouden door diverse demonen! Men laat zich dus verbinden met de donkere duistere wereld van satan en zijn club. Als je dan aan sommige mensen vraagt: "weet je wel waar je mee bezig bent," worden er doorgaans antwoorden gegeven als: "whatever" of "ik heb nooit geweten, dat het allemaal zo slecht is." Ik doe maar lekker waar ik zelf zin in heb. Alles kan en mag toch? Als ik maar geniet! "Doe toch niet zo moeilijk joh, wat maakt het allemaal toch uit!" Wat het gevolg ervan is, interesseert de mensen niet, totdat het voor hen te laat is!

MAAR IS HET WEL ALLEMAAL ZO ONSCHULDIG?
Veel mensen weten niet, dat zij druk bezig zijn, om ontzettend veel schade aan zichzelf én anderen toe te brengen, wij moeten helaas daarbij ook denken aan hun verloren zielen, als zij zich niet bekeren! Het werkt zelfs door de geslachten heen! Met occultisme bezighouden is niet alleen gevaarlijk, maar ook door God verboden! Het doel van de duivel is dan ook, om zoveel mogelijk mensen, bij God weg te houden! Het is zeker géén spelletje, stop ermee, en bekeer je ervan, nu het nog kan! Weet wel: alleen JEZUS CHRISTUS kan je compleet vrijmaken!!

WAT MEN ZAAIT, ZAL MEN OOGSTEN!
Er is dus maar één Persoon die je echt kan bevrijden, dat is verlossen, alleen Jezus Christus heeft de absolute autoriteit, om de duivelse machten over jouw leven te verbreken! Het proces van bevrijding gaat gepaard met intensief gebed, het openlijk belijden van al je zonden, het binden en wegzenden van demonische machten, én complete overgave aan Jezus Christus. Nogmaals zeg ik: "Als jij bijvoorbeeld vroeger aan occultisme hebt (mee) gedaan en denk je, 'dat is al zo lang geleden,' en ik weet zelfs niet meer hoelang het geleden is, of, ik heb er geen last meer van, dan is die binding met jouw occulte verleden nog NIET verbroken!" Daarom moeten demonen in de Naam van de Here Jezus worden uitgedreven! Maar iemand die zich niet aan Jezus wil toewijden moet je niet gaan bevrijden, omdat die kwade machten anders versterkt zullen terugkeren in zijn of haar leven.
Lees Mattheüs 12: 43 - 45

Het is ook erg belangrijk om na je bevrijding je huis te reinigen van alle occulte voorwerpen, zij vormen immers altaren voor de boze machten, dat geldt ook, als je een wedergeboren christen bent! Verwijder voorwerpen zoals: tarotkaarten, ouijaborden, occulte symbolen, kettinkjes met horoscopen, satanische films, amuletten, doodsmaskers, boeken over magie, boeddhabeelden, voodoo dolls, horror-, pornofilms, wajangpoppen, jin-yang, geluksbeeldjes, etc. En dan hebben we het nog niet eens gehad over diverse (satanische) muziek dvd's, cd's, etc. Kijk zelf maar eens rond wat je allemaal hebt aan onreine voorwerpen in je huis. En breek voorgoed met het occulte verleden! "Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen." Galaten 5: 1

WEES GEWAARSCHUWD!
Je weet nu dat je wel degelijk schade kunt oplopen door te kijken naar occulte films, en luisteren naar satanische muziek, occulte internetsites, etc. Ze kunnen je gedachten heel erg gaan beïnvloeden, ze halen jou bij Jezus weg, laat je hart gevuld zijn met Jezus! Hij is de Enige die jou toekomst kent, en de Enige die je rust en bescherming geeft! Lees Johannes 16: 13
Als jij problemen hebt, ga er dan mee naar Jezus toe. Hij weet wat jou noden zijn! Nogmaals raadpleeg geen 'geesten' van 'overledenen' dat zijn demonen, zij kunnen jou echt niet helpen, zij misleiden je alleen maar, door zich voor te doen als een overleden iemand! Weet wel, occultisme is zeker geen "spelletje!" Ook al kom je het toch steeds meer in allerlei vormen tegen, in deze maatschappij. Doe er niet aan mee, maar ga het uit de weg! Neem er afstand van! Je maakt geen enkele kans tegen de demonische machten!! Je kunt nu nog een keuze maken! Kies nu voor Jezus Christus vandaag, maak Hem ook de Heer van jouw leven! Laat je reinigen door Zijn bloed, Zijn genade is ons genoeg!

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DUIVELSE GRUWELEN?
"Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die den doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de HEERE een gruwel." Deuteronomium 18: 10 - 12
Want in die bovennatuurlijke, of geestelijke werkelijkheid, zijn er twee geestelijke werelden. Enerzijds de kant van het licht, van de liefdevolle, almachtige Schepper. Omdat Hij Zichzelf en Zijn Koninkrijk door Zijn Zoon Jezus Christus, aan de mens heeft geopenbaard, is Zijn rijk niet verborgen!

Het rijk van de duisternis, de verborgen donkere wereld, waar Gods tegenstander, de duivel of satan, de scepter zwaait, zolang de Here Jezus het nog toelaat, is dat wel. Zoals gezegd is de duivel een meester in het misleiden (hij is immers de vader der leugen), zijn werk is niet altijd meteen te herkennen, (hij doet zich voor als een engel van het licht), hij probeert al sinds zijn val, om de mens mee te nemen, en ons tegen God, De Schepper, op te zetten!

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SATAN?
"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die de heidenen krenkte; En zeide in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden; Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil." Jesaja 14: 12 - 15

"Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid: Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud; het werk uwer trommels en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg, gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde heengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid." Ezechiël 28: 12 - 19

"Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen." Johannes 8: 44

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.


Google Translator:

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---
-- info@dmsnijverdal.nl --