Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  IsraŽl, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons! 

Wat is occultisme?

Wat betekent het woord 'occult?'
Het woord 'occult' betekent 'verborgen.'
Occultisme is het bestuderen van of bezig zijn met het 'verborgene', dat wil zeggen de bovennatuurlijke geestelijke onzichtbare wereld. Er is immers meer tussen 'hemel' en 'aarde' zeggen we dan.

Occultisme is geen onbekend onderwerp voor de wereld dat gehuld is, in diepe duisternis, het is er altijd al geweest hoor, kijk maar eens naar de media, of naar tekenfilms, lees de diverse tijdschriften er maar op na, je kunt de tv of radio niet aanzetten of er is wel een programma op, dat zich daarmee bezighoud. Ordinaire taalgebruik is ook vandaag de dag een standaard geworden. Er is bijna niemand meer die er iets van zegt, hoe smeriger men praat, hoe beter, is het motto.

Het lijkt waarachtig wel of het de normaalste zaak van de wereld geworden is.
Heel veel mensen weten niet dat er op dit terrein schrikbarend veel bedrog is, zijn mensen zich wel bewust van wat er allemaal gaande is? Er worden zelfs 'spelletjes' op de tv gehouden, mensen kunnen zich zelfs laten adviseren door er naar toe te bellen. Het wordt als een onschuldig spelletje afgedaan. Als we maar plezier hebben, ook al zou dat ten koste gaan van je ziel!

Het internet zit ook al vol met allerlei rotzooi, je moet echt uitkijken wat je doet want, voor je het weet klik je ergens op waardoor de smerigste sites getoond worden. De controle is weg, iedereen jong en oud kan lekker zijn of haar eigen gang gaan, alles is gemakkelijk te omzeilen. Anno nu heeft ieder mens van jong tot oud wel een smartphone, tablet etc. het zijn gadgets die 'volwassen' geworden zijn, ook deze apparaten kunnen je van alles laten zien, soms meer dan goed voor je is, dat geldt zeker ook voor kinderen, er zijn ook diverse soorten spelletjes te verkrijgen die ook heel erg slecht voor je kunnen zijn, ik wil niet zeggen dat alles slecht voor je is, maar ik zou zeker goed uitkijken. De wereld van het occultisme heeft ook hier zijn intrede gedaan, o.a. ouija board is ook in de smartphone wereld geen onbekende meer, je ziet in deze tijd dat de media nergens meer voor terugdeinst, echt alles is te verkrijgen voor de postmoderne mens, die de digitale wereld met zich meedraagt in zijn broekzak!

Maar is het wel allemaal zo onschuldig?
Vele mensen weten niet, dat zij druk bezig zijn om ontzettend veel schade aan zichzelf en anderen toe te richten, wij moeten helaas daarbij ook denken aan hun verloren zielen. En er zijn vele massa's mensen, die erin trappen, zij laten zich verbinden met diverse demonen! Het werkt zelfs door de geslachten heen! De Bijbel waarschuwt ons er duidelijk voor om hieraan niet mee te doen, en ons er verre van te houden!

Een voorbeeld:
Als iemand aan een dergelijk 'onschuldig' spelletje meedoet, bijvoorbeeld spiritisme, het oproepen van de 'geesten' van overledenen, kunnen zij zich door een 'spelletje' laten verbinden met de donkere duistere wereld van satan en zijn demonen. Als je aan de mensen vraagt: "weet je wel waar je mee bezig bent," worden er doorgaans antwoorden gegeven als: "ik heb dat niet geweten, dat het allemaal zo slecht is," of "het is in deze tijd toch normaal dat men zijn of haar grenzen wil verlengen, door wat 'ruimdenkend' te gaan denken?" We leven toch in de moderne wereld, normen en waarden, wat zijn dat ook alweer? Hebben wij nog wel respect voor elkaar? Doe maar lekker waar jezelf zin in hebt. Alles kan en mag toch? "Doe toch niet zo moeilijk joh, wat maakt het allemaal toch uit!" De ikke, ikke, ikke het draait alleen om ikke, zit op de troon, van zijn of haar leven, en doet lekker wat het zelf maar wil! En er niet bij stilstaat of dat goed of fout is.

Er zijn diverse soorten van occultisme zoals o.a.:

- Tarotkaarten lezen: toekomst voorspellingen doen d.m.v. speciale kaarten, dit is zelfs elke dag te zien op tv! (Wat is er nog niet te zien op de televisie, zelfs al overdag? Het lijkt toch nergens meer op?)

- Astrologie: de stand van de planeten op het moment van je geboorte is 'bepalend' voor je karakter en je levensloop.

- Spiritisme: oproepen van de geesten van 'overledenen.'

- Satanisme: het vereren van satan.

- Waarzeggerij: de toekomst voorspellen m.b.v. kaarten, handlijnen, een foto, koffiedik kijken, etc.
Wat zegt de Bijbel daarover in Zacharia 10: 2 - de waarzeggers schouwen leugen, bedrieglijke dromen spreken zij, nietswaardige troost bieden zij.

- Glaasje draaien: of het ouijabord: een demonische geest wijst enkele letters aan, deze vormen een boodschap uit de demonische onderwereld.

- Telepathie: weten wat iemand doet of denkt, die zich op een totale andere plaats bevindt.

- Helderziendheid: 'bovennatuurlijke kennis' van zaken hebben.

- Pendelen: het laten beantwoorden van een vraag door middel van een pendel boven een voorwerp, pendelkaart of pendelkleedje.

- Horoscopen lezen: de tijdschriften staan er vol mee.

- Wichelroede lopen: bijvoorbeeld met een Y-vormige stok water opzoeken.

- Alternatieve geneeswijzen (meditatie) zoals een magnetiseur die ziekte en pijn "wegstrijkt" zonder het lichaam aan te raken.

- Reiki is volgens de officiŽle site een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. Het is een demonische bron. Laat u zich hierin niet mee in. 1 TimotheŁs 5: 22 zegt: "Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden. Bewaar uzelven rein."

- Kundalini in de kerken, het maken van dierlijke geluiden, springen, rollen als een slang, mensen die bezeten zijn, kortom ook deze bron is dus demonisch van aard, er is genoeg over te vinden op het internet

Occultisten richten zich op dat deel van de bovennatuurlijke wereld, dat in diepe duisternis gehuld is, een wereld van leugens en bedrog, afgesneden en ver van het licht van God verwijdert.

Wat zegt de Bijbel daarover?
"Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel."
Deuteronomium 18: 10 - 12 (NBG-vertaling)

Want in die bovennatuurlijke of geestelijke werkelijkheid zijn er twee geestelijke werelden. Enerzijds de kant van het licht, van de liefdevolle, almachtige Schepper. Omdat Hij Zichzelf en Zijn Koninkrijk door Zijn zoon Jezus Christus aan de mens heeft geopenbaard, is Zijn rijk niet verborgen!

Het rijk van de duisternis, de verborgen donkere wereld, waar Gods tegenstander, de duivel of satan, de scepter zwaait zolang de Here Jezus het toelaat, is dat wel. Zoals gezegd is de duivel een meester in het misleiden (hij is immers de vader der leugen), zijn werk is niet altijd meteen te herkennen, (hij doet zich voor als een engel van het licht), hij probeert al sinds zijn val, om de mens mee te nemen, en ons tegen God de Schepper op te zetten!

Wat zegt de Bijbel over satan?
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.
Jesaja 14: 12 - 15 (NBG-vertaling)

Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden - dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij - voor altijd!
EzechiŽl 28: 1 - 19 (NBG-vertaling)

"Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."
Johannes 8: 44 (NBG-vertaling)

Wat zijn de risico's van het bezig zijn met occulte zaken?
Het grootste risico is, dat je letterlijk van Jezus Christus afgesneden wordt, want dat is het doel van satan. Hij wil de mensen van Jezus afscheiden! Daarnaast kan men ook diep verstrikt raken in het rijk van de duisternis (satans rijk), waar uiteindelijk angst en pijn, volledige duisternis en bezetenheid, onrust, leugens, verwarring en verharding zullen gaan heersen, over iemands leven. Heel veel mensen hebben zich in verbinding laten stellen met allerlei demonen! Zij zullen dat zeker gemerkt hebben, of nog gaan merken! De demonen zullen levens gaan overheersen en beÔnvloeden. Sterker nog, de zielen worden geclaimd (opgeŽist).

Denk niet dat de demonen uit zichzelf wel weg zullen gaan, ze zullen een zodanig iemand die zich ingelaten heeft, altijd blijven achtervolgen waar hij of zij ook heen zal gaan, en hoelang het ook geleden is dat men aan occulte praktijken heeft meegedaan, maakt helemaal niets uit. Deze mensen zitten eraan vastgeketend. Zij hebben immers zelf diverse deuren geopend, en demonen uitgenodigd om binnen te komen, reken maar dat ze die uitnodiging hebben aangenomen, onthoud ťťn ding: als bijvoorbeeld jij die demonen ťťn vinger gegeven hebt, overrompelen ze jou, en nemen ze je helemaal in bezit! Of je dat nou wilt of niet, word je niet gevraagd, je hebt blijvend 'ongewenst' bezoek, als je er niets aan doet! Zij claimen jou letterlijk, jij bent een bezit, d.w.z een slaaf van hen, niet andersom! Zij hanteren de wet, jou ziel wordt direct afgeŽist. Dat is bezeten zijn, iemand die een x-aantal demonen in zich heeft zitten, en die er uit zichzelf heus niet uit zullen gaan, ook al fluistert de duivel je heel wat anders in!

Please, do not shake hands with the devil!
Demonie (bezetenheid) uit zich in: immoreel gedrag, bepaalde lichamelijke en / of psychische stoornissen, angstaanvallen, dwanggedrag, depressies, spirituele ervaringen, wanorde, afwezigheid van geestelijke honger, belangstelling voor het occulte, ongehoorzaamheid, waarzeggerij en toverij, hoererij, valse leringen, leugens, zelfmoordpogingen, moorden, spotten, vloeken, noem maar op, ze komen allemaal uit het rijk der duisternis voort.

Wat men zaait, zal men oogsten!
Er is maar ťťn Persoon die je echt kan bevrijden (verlossen), alleen Jezus Christus heeft de autoriteit om de duivelse machten over jouw leven te verbreken! Het proces van bevrijding gaat gepaard met intensief gebed, het openlijk belijden van al je zonden, het binden en wegzenden van demonische machten, ťn complete overgave aan Jezus Christus. Nogmaals zeg ik: "Als jij bijvoorbeeld vroeger aan occultisme hebt (mee) gedaan en denk je, 'dat is al zo lang geleden,' en ik weet zelfs niet meer hoelang het geleden is, of, ik heb er geen last meer van, dan is die binding met jouw occulte verleden nog NIET verbroken!" Daarom moeten demonen in de Naam van de Here Jezus worden uitgedreven!

Het is ook erg belangrijk om na je bevrijding je huis te reinigen van alle occulte voorwerpen, zij vormen immers altaren voor de boze machten, dat geldt ook als je een wedergeboren christen bent, of wil worden! Verwijder voorwerpen zoals: tarotkaarten, ouijaborden (wietjaborden), occultesymbolen, kettinkjes met horoscopen, satanische films, amuletten, doodsmaskers, boeken over magie, boeddhabeelden, voodoodolls, horror-, pornofilms, wajangpoppen, jin-yang, geluksbeeldjes, etc.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over diverse (satanische) muziek dvd's, cd's, etc. Kijk zelf maar eens rond wat je allemaal hebt aan onreine voorwerpen in je huis. En breek voorgoed met het occulte verleden!

Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
Galaten 5: 1 SV1657-vertaling

En iemand die zich niet aan Jezus wil toewijden moet je niet gaan bevrijden, omdat die kwade machten anders versterkt zullen terugkeren in zijn leven.
(Lees MatteŁs 12: 43 - 45)

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, laster, vuile en grove taal in de mond, e.d. waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beŽrven.
Galaten 5: 19 - 21

Je weet nu dat je wel degelijk schade kunt oplopen door te kijken naar (occulte) films, en luisteren naar satanische muziek, occulte internetsites, etc. Ze kunnen je gedachten heel erg gaan beÔnvloeden, ze halen jou bij Jezus weg, laat je hart gevuld zijn met Jezus! Hij is de Enige die je rust en bescherming geeft!

Als jij problemen hebt, ga er dan mee naar Jezus toe. Hij weet wat jou noden zijn! Nogmaals raadpleeg geen 'geesten' van 'overledenen', dat zijn demonen, zij kunnen jou echt niet helpen, zij misleiden je alleen maar door zich voor te doen als een overleden iemand!

Weet wel, occultisme is zeker geen spelletje! Doe er niet aan mee, maar ga het uit de weg! U kunt nu nog een keuze maken!

Kies nu voor Jezus Christus vandaag, laat je reinigen door Zijn bloed, Zijn genade is ons genoeg!

DE HERE JEZUS ALLEEN KAN JOU HELPEN,
MAAR JE MOET DAT WEL ZELF WILLEN!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.

info@dmsnijverdal.nl

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---