Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  Isral volk van God.

  Wist u dat?  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!

 
Wie zijn wij?Alex en Reini Berendijk zijn getrouwd en wonen in Nijverdal, wij zijn wedergeboren christenen, die geloven in de Levende Almachtige God, de Here Jezus Christus.
"Door wie alles bestaat en door wie wij leven!"

Wij geloven dat Jezus Christus gestorven is voor alle zondaren, dus ook voor jou want: "Hij is voor de zonden der mensheid, nmalig gestorven aan het kruis op Golgotha, en uit de dood opgewekt, door de majesteit des Vaders!"

DOEL:
Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus, door te vertellen Wie Jezus is via evangelisatie, en het internet."Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen vervalsen. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Bijbelboek Galaten 1: 6 - 8 SV1657

En lichaam is het en n Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot n hoop uwer roeping; En Heere, n geloof, n doop, En God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door allen en in u allen. Efeze 4: 4 - 6 SV1657

Jezus Christus Leeft! - Hij staat centraal in ons leven!

GEEN WET MEER, DIE HEEFT AFGEDAAN!
Jezus Christus heeft alles vervuld, door Zijn liefdevolle genade mogen wij eeuwig leven!

"Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.." Marcus 16: 16

WANNEER BEN JE DAN BEHOUDEN?
Als je Jezus in je hart hebt gevraagd door Hem aan te nemen als jou Heiland en Verlosser.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." Johannes 3: 3

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je natuurlijk nog een keer geboren moet worden, maar geestelijk.

ONZE OPDRACHT AAN DE WERELD.
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. Matthes 28: 19

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. Johannes 17: 3

Come, ye sinners, lost and hopeless, Jesus' blood can make you free; For He saved the worst among you, When He saved a wretch like me.

And I know, yes, I know Jesus' blood can make the vilest sinner clean.
To the faint He giveth power,

Through the mountains makes a way; Findeth water in the desert, Turns the night to golden day.

In temptation He is near thee, Holds the pow'rs of hell at bay; Guides you to the path of safety, Gives you grace for every day.

He will keep thee while the ages Roll throughout eternity; Though earth hinders and hell rages, All must work for good to thee.

In Jezus Christus is alle werk volbracht! Amen!Psalm 122: 6

Onze liefde voor Isral.

Isral, Gods Volk !
Wij dragen Isral een warm hart toe! Wij houden van Gods volk!

Wij zijn gent op de edele olijf, dat is Isral,
wij staan als christenen tussen de takken in, door Yeshua ha Mashiach!

Praise the LORD. Give thanks to the LORD, for He is good; His love endures forever!


Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.- dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---
-- info@dmsnijverdal.nl --