Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  IsraŽl, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!


 
WIST U DAT?

Hieronder volgen een paar interessante wetenswaardigheden:

Onderzoek onder 1.150 Nederlanders ouder dan 18 jaar (december 2008)
Kerkbezoek:
11 % wekelijks
10 % maandelijks
31 % eens per jaar
46 % nooit

Wanneer naar de kerk:
18 % normale diensten
36 % kerstdienst
63 % begrafenis / huwelijk

Bevolkingsmonitor Centraal Bureau Statistiek (CBS)
Inwoners:
Nederland: 16.500.000
Overijssel: 1.113.500
Hellendoorn: 36.150

Bevolkingsafname d.m.v. overlijden 2006 (CBS):
Nederland: 135.000
Hellendoorn: 315

Van hen gingen niet wekelijks naar de kerk:
Nederland: 120.000
Hellendoorn: 280

Opmerkelijk: "Zegt dat iets over hoeveel mensen er verloren gaan?"
Bron: Helaas bestaat deze pagina niet meer op de Quest siteWIST U DAT?

Update: 13-03-2016

Hoe God (bijna) verdween uit Nederland.

Nederland is geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek†God in Nederland dat iedere tien jaar door de KRO wordt gehouden onder ruim 2.100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, 82 procent, komt nooit of bijna nooit in een kerk. En een ruime meerderheid vindt dat religie geen bepalende rol meer hoort te spelen in de politiek en het onderwijs.

Bijna een kwart van de ondervraagden bestempelt zichzelf als atheÔst, in 2006 was dat nog 14 procent. Opvallend is dat de verwachte opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt zijn gekomen. Tien jaar geleden beschouwde 40 procent van de ondervraagden zichzelf nog als spiritueel, nu is dat nog 31 procent.

Religie wordt ook steeds minder beschouwd als sociaal bindmiddel. Een kwart van de bevolking denkt dat de moraal wordt bedreigd als niemand meer in God gelooft. Dat was tien jaar geleden nog 40 procent. Het aantal mensen dat aangeeft nooit te bidden is gestegen van 36 procent in 2006 naar 53 procent in 2016.

Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Het kerkbezoek daalde met bijna de helft van 30 procent in 2006†naar 18 procent.†Vooral de rooms-katholieke kerken worden†steeds leger. Daar is de daling iets groter dan in de protestantse kerken. Steeds minder katholieken participeren†in geloof en kerk. Nog maar 13 procent gelooft in het bestaan van een hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de Zoon van God is.

Bij de Protestantse Kerk†is de secularisatie minder sterk. Hoewel ook hier het ledental daalt, blijft de kerkgang en het geloof min of meer gelijk. 77 procent van de protestanten gelooft in het goddelijk karakter van Jezus Christus, een kleine daling van 8 procent ten opzichte van tien jaar geleden. Toch mist een†derde van de leden de aansluiting van hun kerk bij hun eigen levensvisie.

Buitenkerkelijk:
Er zijn niet alleen minder kerkgangers, ook het aantal kerkleden neemt steeds verder af tot circa een kwart van de bevolking. In 2006 was nog 34 procent van de bevolking lid van een kerk. In Nederland rekent 25 procent van de bevolking zich tot een van de christelijke kerken, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een stroming als het hindoeÔsme of het boeddhisme aan.

De rest van de Nederlanders is buitenkerkelijk. Binnen deze groep vallen mensen die wel geloven, maar niet naar de kerk gaan (17 procent)†en†mensen die niet gelovig zijn maar wel spiritueel (10 procent). Het grootste gedeelte, 41 procent, van deze groep†is seculier en dus gelovig noch spiritueel. "Het verrast me eigenlijk wel dat de groep die ongebonden spiritueel is, naar beneden lijkt te gaan", zegt theoloog Frank Bosman in het NOS Journaal op NPO Radio 1. "We zaten in een situatie dat veel mensen besloten om niet meer naar de kerk te gaan, maar wel thuis met het geloof bezig†bleven. Maar ik denk dat als je lang genoeg niet bij een grote groep gelovigen hoort, dat dan ook†het vuur dooft."

Lees verder via onderstaande link:
Bron: http://nos.nl/artikel/2092498-hoe-god-bijna-verdween-uit-nederland.html

†Let wel op: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs."
2 Tessalonicenzen 2: 3 - NBG vertaling


WIST U DAT?

JEZUS LIEFDE VOOR JOU ONEINDIG GROOT IS!

Jezus je lief heeft en van jou houdt;

Jezus de prijs voor je zonden betaald heeft met Zijn bloed;

Jezus Zijn lichaam voor jou verbroken heeft
zodat jij gezond kunt zijn;

Jezus je ziet en je persoonlijk kent;

Jezus het allerbeste met jouw voor heeft;

Kortom
laat u met Jezus verzoenen.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen,
die in Christus Jezus zijn. - Romeinen 8: 1

Hoor Zijn stem, Hij roept je!

Kom tot Hem!

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem en hebt Hem gezien."
Johannes 14: 6 - 7 SVWIST U DAT?

De Inquisitie:

Van 1203 tot 1805, stierven er 50 miljoen Christenen.

Lijdend door de handen van Rome, omdat zij geloofden in Christus alleen.

Zij stierven in Europa vooral in Spanje,
want voor hen was alles buiten Christus niets waard.

Hij leed voor de mensen door Zijn dood,
om ze te redden van hun afschuwelijke zonden.

600 jaren van gemartelde heiligen, die historie kan niet uitgewist worden.

Met een ijzeren hiel en ijzeren hand, regeerden de Roomse Pausen het land.

Zij die onbekend zijn met de geschiedenis, kunnen in afval meegesleept worden.

Maar wij laten ons niet in slaap sussen door Rome, zoete leugen, met daarvoor 50 miljoen redenen waarom.

Verlossing is door het geloof alleen, in Christus alleen, door genade alleen.

Een soevereine God geeft het geloof aan de mens.

Verlossing is in de Makers hand.
Dit Evangelie is heden een belediging voor Rome!

Daarom stellen zij een andere weg voor: een vervalsing, een compromis.

Pas op voor de aloude pauselijke leugen!

Met zo'n grote wolk van getuigen, die door genade stierven in hun Heere.

En wij gedenken hen door te zeggen: Wij leven heden door hetzelfde geloof!

Bron: http://www.bereanbeacon.org/


WIST U DAT?

De eindtijd een heel actueel onderwerp behoort te zijn voor christenen?
1/3 deel van de Bijbel staat er vol mee.
De gemeente van Jezus Christus gaat naar de Vader toe, de rest blijft achter hier op aarde.
Jezus zal met Zijn gemeente 1.000 jaar regeren op aarde.

Er zijn 3 wederkomsten:

1: Geboorte van Jezus Christus;

2: Ik kom weder:

3: Olijfberg splijt middendoor.

Bestudeer eens volgende Bijbelteksten:

Jesaja 1: 11 | Jesaja 35: 1 | DaniŽl 12

MatteŁs 24 | Johannes 17 | 1 KorintiŽrs 1

1 Thessalonicenzen 1 | 1 Petrus 1 | 1 Johannes 2: 3

Openbaring 1: 1 | Openbaring 3: 10 | Openbaring 22: 1


WIST U DAT?

Live bij de terugkeer van Jezus.

Twee van de grootste 'christelijke?' televisiestations, Daystar TV en TBN, hebben in Jeruzalem camera's geÔnstalleerd die voortdurend, 24 uur per dag, gericht staan op de Olijfberg. De stations zeggen dat ze er 'live' bij willen zijn als Jezus terugkeert op aarde en Zijn voeten op de Olijfberg staan.

Daystar TV heeft al een studio in de Oude Stad van Jeruzalem. vanaf het dakterras van die studio heeft men uitzicht op de Olijfberg en daar staat de camera opgesteld. TBN, 's werelds grootste 'christelijke?' tv-station, kondigde onlangs aan dat ze een gebouw in de Oude Stad van Jeruzalem heeft gekocht. Daar wil ze een permanente studio vestigen. Ook van daaruit is er uitzocht op de Olijfberg. In afwachting van een verdere inrichting van die studio staat er inmiddels al wel een camera, die 24 uur per dag, 7 dagen per week, registreert wat er op de Olijfberg gebeurt.

Volgens een profetie in Zacharia 14: 4 zal Jezus terugkeren op de Olijfberg. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vůůr Jeruzalem ligt aan de oostzijde.

Voor meer informatie klik op de onderstaande link:
Midden Oosten anders bekeken.


WIST U DAT?

Hoe weten we of de Bijbel waar is?

De Bijbel is het meest verkochte en het meest gelezen boek van alle tijden. Het woord "Bijbel" is afgeleid van het Griekse woord "Biblia", dat Boeken betekent.

In totaal bevat de Bijbel 66 boeken, die verdeeld zijn over het Oude- en het Nieuwe Testament.
De Bijbel is geschreven door veertig schrijvers, die allen door de Heilige Geest zijn geÔnspireerd.

Voor meer informatie klik op de onderstaande link:
Hoe weten we of de Bijbel waar is?

Heb je nog vragen, of wil je meer weten, mail ons.
info@dmsnijverdal.nl

- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Drukfouten voorbehouden --
--- 20 jaar op het internet ---