Home.

  Wat geloven wij?

  Occultisme.

  De Waterdoop.

  Bolwerken.

  Als ik sterf, wat dan?

  Het zondaarsgebed.

  Stille tijd.

  Hoe kom ik tot Jezus?

  Wat is eindtijd?

  Wie zijn wij?

  IsraŽl, Gods Volk.

  Hoe zat het?

  Wist u dat?  Links:

 
Media.  Bijbel voor kinderen.

 
Surfbijbel. 
Email ons!

 

Het zondaarsgebed.

Als jij jou leven aan de Heer wilt geven, kun je onderstaand gebed uitspreken.

Lieve Here Jezus.

Ik wil vandaag bij U komen, om vergeving te vragen voor al mijn zonden die ik gemaakt hebt, in mijn leven toen ik U nog niet kende.

Ik maak aanspraak op de belofte van Uw Woord: "Ieder die de Naam des HEREN aanroept, zal behouden worden."

Ik weet dat ik alleen vergeving kan krijgen door het werk dat U ook voor mij heeft volbracht, aan het kruis op Golgotha!

U bent ook voor mijn zonden gestorven, Uw bloed is ook vergoten voor mij, door de volle prijs te betalen met Uw leven.

Ik wil U danken dat U al mijn zonden gedragen hebt en ook mijn Redder en Verlosser wilt zijn.

U Here Jezus die de opgestane Heer van mijn leven bent.

Ik wil hierbij ook een ieder vergeven die mij iets heeft aangedaan.

Ik wil mijn hart voor U openen, zodat U in mijn hart komt wonen, en de Heilige Geest mij onderrichten kan.

Dank U wel dat ik een kind van U geworden ben, en mij hebt bevrijd uit de macht van de duisternis.

Mijn leven ligt voortaan in Uw handen! Amen.

Je mag nu weten dat je opgenomen bent in het huisgezin van God!

Wij adviseren jou om je te laten dopen door onderdompeling in het water
en aan te sluiten bij een kerk of gemeente die je zelf leuk vind, en dagelijks uit de Bijbel te lezen wat God tot jou te zeggen heeft.

Heb je hier nog vragen over? Dan helpen we je graag. Stuur anders een mailtje naar: info@dmsnijverdal.nlDank U, Here Jezus.  Loflied.

Here Jezus, dank U wel dat U voor mij gestorven bent aan het kruis.

Here Jezus, dank U dat U mij gereinigd hebt van alle zonde, met Uw bloed.

Here Jezus, dank U dat U alle banden met de duisternis verbroken hebt, en mij in het licht geplaatst hebt, en ik een kind van U mag zijn.

Here Jezus, dank U dat ik voor U mag leven in genade, want U hebt mij; zondaar, het eeuwige leven gegeven, uit liefde voor mij.

Here Jezus, dank U voor alles wat U voor mij hebt gedaan, ja Here alles gaf U, zelfs Uw leven gaf U voor mij, omdat U niet wilde dat ik verloren ging, maar eeuwig bij U mag zijn, omdat U van mij houdt, en naar mij omziet.

Here Jezus, dank U voor de vrede en de rust die ik bij U vindt, dank U Here Jezus voor elke dag, die ik van U ontvang.

Here Jezus, dank U dat ik U mag dienen en prijzen, want U bent de Heer die ik verkondigen mag aan de mensen.

Here Jezus, dank U dat ik Uw kind mag zijn, ik die dit alles niet verdien, maar door Uw sterven mag leven in Uw Naam.

Here Jezus, dank U dat U mij wil gebruiken om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen.

Here Jezus, dank U dat ik U elke dag mag danken in gebed, voor alles wat U voor mij hebt gedaan, en de Bijbel mag lezen en te luisteren naar wat U tot mij te zeggen hebt.

Dank U, Here Jezus, dank U.

Amen...
© Alex B.

De Here Jezus wil niet graag, dat er ook maar iemand verloren gaat!
Iedereen is van harte welkom!!
Hoe groot jou zonde ook is, ga tot Jezus!

Hij is gestorven en opgestaan, uit de dood!
Voor jou en ons heeft Hij dit gedaan, Jezus heeft je lief!

Wat kan Hij nog meer voor jou doen? Wat verwacht je verder nog van Hem?
Hij heeft Zichzelf ten volle gegeven! Aan het kruis op Golgotha.
Door Zijn bloed zal Hij je schoonwassen!!!

Hij heeft een prachtig plan met ons allen,
die Hem aangenomen hebben als Heer en Verlosser!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je ons altijd mailen.
- ©dmsnijverdal.nl - Site design by AB/HG -
-- Member of the Kingdom of God --
--- Drukfouten voorbehouden ---
---- 20 jaar op het internet ----